De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De druk van de ketel

een praktijkgericht onderzoek over de meerwaarde van ACT in de bovenbouw van het vmbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De druk van de ketel

een praktijkgericht onderzoek over de meerwaarde van ACT in de bovenbouw van het vmbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek bekijkt binnen de school waar ik werkzaam ben, of het geven van een lessenserie met betrekking tot ACT in de bovenbouw van het vmbo een meerwaarde heeft op een eventuele vermindering van stress en/of druk (prestatiedruk, stress vanwege hun drukke leven, het vele “moeten” wat de leerlingen ervaren) die onze leerlingen voelen.

Binnen het begeleidingsteam waarin ik werkzaam ben, viel het mijn collega’s en mij de laatste jaren op dat er steeds meer leerlingen waren die stress en/of druk ervaren en daardoor (gedeeltelijk) uitvallen. Door middel van dit praktijkgericht onderzoek wordt onderzocht of het inzetten van ACT middels de lessenserie van ACT2GO een vermindering van stress en/of druk oplevert bij de leerlingen.

Het doel is om middels een actieonderzoek erachter te komen of deze lessenserie nuttig is voor de leerlingen van SintLucas. Dit doe ik door zelf deze lessenserie te geven in drie klassen leerjaar 4 gemengd/theoretische leerweg. Door middel van vragenlijsten (vooraf en achteraf), een vragenlijst met betrekking tot mentale weerbaarheid en interviews (bij zowel leerlingen als collega’s) worden data verzameld.
Gebleken is dat de leerlingen geen significante groei laten zien wanneer we het hebben over hun mentale weerbaarheid. Echter laten de data wel zien dat de leerlingen voorafgaand aan de interventie (de lessenserie) meer stress/druk ervoeren dan erna. De mentale weerbaarheid is niet vergroot, maar de stress/druk die de leerlingen ervoeren is wel afgenomen. De lessen hebben hier zeker een rol in gespeeld.

Ondanks dat de leerlingen aangeven niet veel te hebben gehad aan de lessen, geven ze wel het advies de lessen volgend jaar weer aan te bieden, omdat zij in het algemeen de meerwaarde van deze lessen inzien. Zij zouden dit het liefst klassikaal of in kleinere groepjes zien. Mentoren geven aan dat zij er de voorkeur aan geven om dit soort lessen in kleinere groepen aan te bieden. De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek is dan ook om de lessen volgend jaar weer aan te bieden, maar in een afgeslankte vorm; namelijk één of twee lessen klassikaal en vervolgens op vrijwillige basis in kleinere groepen. Daarbij is het ook wenselijk om een aantal onderdelen uit de lessen wel klassikaal terug te laten komen en dit zou door de mentor gedaan kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-05-03
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk