De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leg de leeslat hoger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leg de leeslat hoger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tegenvallende leesresultaten", "opbrengstgericht werken", "inspectienormen", "hoe pakken we dit aan?" Zomaar wat termen die ertoe hebben geleid dit praktijkgerichte onderzoek te starten met als doel: Het zoeken van een mogelijkheid, het team te ondersteunen om een effectieve manier te ontwikkelen waarmee zij het technisch leesonderwijs kan verbeteren. Literatuurstudie met betrekking tot het begeleiden van een veranderingsprocessen (Verbiest en Furman), effectief leesonderwijs (Vernooy) en leesinterventies die zouden kunnen leiden tot verhoging van de opbrengsten (Protocollen Leesproblemen en Dyslexie) zijn daarbij belangrijke bronnen geweest. Het onderzoek betreft een actieonderzoek waarbij gekozen is voor een cyclisch model; "de achtbaan" (Rijkschroef & Van Roosmalen, 2003 ). Dit model is erop gericht om beleid en kwaliteit te ontwikkelen. Het is opgebouwd uit vier fases waarbij vastgesteld (1) wordt wat goed gaat en wat niet, vervolgens worden er veranderingen uitgevoerd (2). Deze veranderingen worden geëvalueerd(3). De laatste fase is om het veranderde taalbeleid bij te stellen (4). De conclusie die getrokken kan worden na afloop van het onderzoek is; dat de onderzoeker, in de rol van begeleider, een activerende en ondersteunende rol heeft gehad in het veranderproces. Onder invloed van deze ondersteuning is het team in staat gebleken om een aantal veranderingen in de praktijk toe te passen. Het veranderproces heeft geleid tot het ontwikkelen van een doorgaande lijn, technisch lezen, voor groep 1 t/m 8. Binnen deze doorgaande lijn zijn interventies opgenomen waarmee leesproblemen gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Het veranderteam heeft hier zelf keuzes in gemaakt. De doorgaande lijn is daardoor een product van het hele team en wordt ook door het hele team gedragen. Hierdoor is de bereidheid om er mee te werken groot

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk