De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Minder zorg door meer geluk

Een onderzoek naar werkgeluk

Open access

Rechten:

Minder zorg door meer geluk

Een onderzoek naar werkgeluk

Open access

Rechten:

Samenvatting

Bij Bernhoven is het percentage medewerkers dat verzuimd hoger dan men beoogt. Vanaf begin 2018 tot het tweede kwartaal van 2018 is een verzuimpercentage van 5,4 procent gemeten. In het jaarplan van 2018 staat beschreven dat Bernhoven een maximaal verzuimpercentage van 3,5 procent wil nastreven. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat gelukkige medewerkers minder snel verzuimen. Dit is onder meer een aanleiding voor dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich namelijk op het werkgeluk van alle verpleegkundigen werkzaam in het beddenhuis (opname van patiënten) bij Bernhoven, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het werkgeluk en daarmee uiteindelijk het ziekteverzuim proberen te reduceren. In dit onderzoek is gepoogd antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre verpleegkundigen werkzaam in het beddenhuis (opname van patiënten) bij Bernhoven gelukkig zijn in hun werk. Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt het PERMA-model van Seligman (2013). Hij is een van de grondleggers van de positieve psychologie en hij gelooft dat de vijf elementen uit zijn model bijdragen aan een leven van vervulling, geluk en betekenisgeving. De deelvragen zijn gebaseerd op dit PERMA-model en bestaan uit de vijf elementen: positieve emoties, betrokkenheid, relaties, betekenis en prestaties. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Dit is een bewuste keuze om het abstracte begrip werkgeluk zo meetbaar mogelijk te maken. De enquête is uitgezet onder alle verpleegkundigen werkzaam in het beddenhuis. In totaal zijn er 239 enquêtes verstuurd. In totaal hebben 94 verpleegkundigen de enquête ingevuld. Gekeken naar de onderzoeksresultaten lijkt het zo te zijn dat respondenten zich over het algemeen gelukkig voelen op het werk. Ze hebben over het algemeen te maken met positieve emoties op het werk, voelen ze zich betrokken op het werk, hebben ze te maken met positieve relaties, betekenis en prestaties. Hiermee kan voorzichtig gesteld worden dat gekeken naar de onderzoekspopulatie, alle verpleegkundigen van het beddenhuis bij Bernhoven zich over het algemeen gelukkig voelen op het werk.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingHuman Resource Management (HRM)
AfdelingFontys Hogeschool HRM en Psychologie
PartnerZiekenhuis Bernhoven
Datum2019-01-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk