De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het pedagogisch leefklimaat

Wat is de ervaring van professionals binneni nstelling X over het pedagogisch leefklimaat en de methodiek van Bruininks en welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden op basis van deze ervaringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het pedagogisch leefklimaat

Wat is de ervaring van professionals binneni nstelling X over het pedagogisch leefklimaat en de methodiek van Bruininks en welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden op basis van deze ervaringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op hoe het pedagogisch leefklimaat, en de methodiek Bruininks die daarvoor wordt toegepast binnen instelling X. Binnen de residentiële jeugdzorg wordt er weinig aandacht besteed aan het pedagogisch leefklimaat op leefgroepen. Veel van deze instellingen hebben echter het behandelklimaat
wel volledig uitgewerkt en op orde. Om een behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen is het van belang dat het pedagogisch leefklimaat op orde is, voordat er aan het behandelklimaat begonnen wordt (Jongepier & Struijk & Helm, 2010).
Dit onderzoek bekijkt hoe het pedagogisch leefklimaat (eerste graad strategie) wordt toegepast binnen instelling X. Doordat er binnen instelling X twijfels zijn over de toepasbaarheid van de methodiek Bruininks die wordt gebruikt voor het schrijven van het pedagogisch leefklimaat, is de volgende hoofdvraag voor het
onderzoek gesteld:
‘Wat is de ervaring van professionals binnen instelling X over het pedagogisch leefklimaat en de methodiek van Bruininks en welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden op basis van deze ervaringen.’
Om de informatie te krijgen die nodig is om de hoofdvraag te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van een half gestructureerd diepteinterview.
Deze data is geanalyseerd door middel van codeerstappen waar een codeboom uit is ontstaan. De belangrijkste resultaten die gesteld kunnen worden zijn:
- De methodiek die gebruikt wordt voor het schrijven van het pedagogisch leefklimaat, is te uitgebreid en specifiek. Hierdoor is het niet haalbaar om de methodiek up-to-date te houden, waardoor het op het schap is beland en niet tot weinig gebruikt wordt.
- Eerst kwam er bij het schrijven veel hulp en steun vanuit de groepsorthopedagogen.
Professionals zouden deze kritische blik en helikopterview van de groepsorthopedagogen graag terug willen.
- Door de grote teamwisselingen die plaats hebben gevonden, kijkt en werkt iedereen vanuit een andere visie. De organisatie geeft de professionals te weinig tijd om bij elkaar te zitten en samen één visie op te stellen/ uit te dragen.
De conclusie die uiteindelijk gesteld wordt over de hoofdvraag is dat professionals het pedagogisch
leefklimaat heel belangrijk vinden, maar de toepassing van de methodiek op dit moment niet. Wanneer er een overall visie komt vanuit de organisatie, gaat elke groep op dezelfde manier werken en zal dit ervoor zorgen dat er effectiever gewerkt kan worden en dat de methodiek up-todate gehouden kan worden op de doelgroep die er op dat moment verblijft. Uiteindelijk zijn er aanbevelingen geschreven voor instelling X.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
PartnerMutsaersstichting Venlo
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk