De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De dynamiek van begeleiden en beoordelen

onderzoek naar begeleiding en beoordeling tijdens het afstudeertraject

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De dynamiek van begeleiden en beoordelen

onderzoek naar begeleiding en beoordeling tijdens het afstudeertraject

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het managementteam van Fontys Hogescholen Marketing en Management (FHMM) voerde in 2013 een strikte scheiding met betrekking tot begeleiding en beoordeling door in het afstudeertraject van de opleiding Commerciële Economie (CE). Begin 2017 kwam dit besluit ter discussie te staan. Zowel intern (studenten en docenten) als extern (auditcommissie en Landelijk Opleidingsoverleg CE) betrokkenen plaatsen kritische kanttekening bij deze scheiding. Voornaamste argument is dat de huidige objectieve en summatieve toetsing geen recht doet aan het leerproces dat de student doorloopt tijdens het afstudeertraject. In dit praktijkgericht onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Op welke wijze kan de begeleiding en beoordeling van FHMM CE afstudeerders het beste worden ingericht zodat dit recht doet aan de roep om aandacht voor de ontwikkeling die een afstudeerder doormaakt en tevens aansluit op de kwaliteitseisen rondom toetsing in het hbo en het nieuwe landelijke CE opleidingsprofiel? Het onderzoek is verlopen volgens de door Van Strien (1984) ontwikkelde regulatieve cyclus. Als onderzoeksstrategie is gekozen voor een ontwerponderzoek. Doel van het onderzoek was een ontwerp voor een herzien FHMM CE afstudeertraject. Kernbegrippen binnen dit onderzoek vormen talentontwikkeling, eigenaarschap, loopbaanbegeleiding en toetsing in het hoger onderwijs. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de ervaringen en meningen van alle betrokken in relatie tot de begeleiding en beoordeling van een afstudeertraject binnen een Bachelor opleiding CE? Er heeft intern onderzoek plaatsgevonden onder FHMM CE afstudeerders en docenten. De belangrijkste bevinding is dat de beoordeling van de beroepshouding, oftewel het afstudeerproces, op dit moment geen rol speelt in de eindbeoordeling en niet bij de juiste personen, namelijk twee onafhankelijke docenten, is belegd. Er heeft extern onderzoek plaatsgevonden onder afstudeercoördinatoren CE en toetsexperts. De belangrijkste uitkomsten zijn dat collega-opleidingen de beoordeling van de beroepshouding beter hebben ingebed in het afstudeertraject en dat de externe toetsexperts adviseren deze insteek te volgen. Op basis van het onderzoek is een concept herzien afstudeertraject ontworpen waarin de afstudeerbegeleider en bedrijfsmentor de beroepshouding van de afstudeerder beoordelen. De beoordeling van de scriptie blijft bij twee onafhankelijke docenten. Het concept is getest en geëvalueerd onder een steekproef van FHMM CE studenten en docenten. Op basis van deze testronde is een definitief ontwerp beschreven en geadviseerd aan het FHMM-managementteam. Het advies luidt de beoordeling van de beroepshouding in het afstudeertraject bij de afstudeerbegeleider en bedrijfsmentor neer te leggen. Daarnaast is het advies voor komend studiejaar dit oordeel middels een weging mee te laten tellen in de eindbeoordeling van het afstudeertraject. Met deze constructie wordt recht gedaan aan de roep om aandacht voor de talentontwikkeling van de afstudeerder zonder dat er afbreuk aan de objectiviteit in toetsing plaatsvindt.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk