De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwalitatief onderzoek naar het in kaart brengen van eigen regie van cliënten bij een indicatiegesprek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwalitatief onderzoek naar het in kaart brengen van eigen regie van cliënten bij een indicatiegesprek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De overheid stimuleert een andere kijk op zorg waarbij eigen regie meer op de voorgrond komt (Vilans, 2018). Op dit moment is niet inzichtelijk wat de ervaringen en behoeften zijn van zowel cliënten als wijkverpleegkundigen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) als het gaat om het in kaart brengen van eigen regie tijdens een indicatiegesprek. De indruk bestaat dat iedere wijkverpleegkundige hier een eigen invulling aan geeft, mogelijk door het solistisch werken. Zowel de wijkverpleegkundigen als de opdrachtgever geven aan dat er behoefte is aan een tool waarmee je samen met de cliënt tijdens een indicatiegesprek de eigen regie van de cliënt in kaart kan brengen.
Probleemstelling: ‘‘Wat zijn de ervaringen en behoeften van cliënten en wijkverpleegkundigen van RSZK Bladel-Oost, Bladel-Noord en Reusel - de Mierden als het gaat om het in kaart brengen van eigen regie bij cliënten tijdens een indicatiegesprek en welke tool is hier passend bij? Literatuuronderzoek: Bij deelonderzoek 1 is er een literatuurstudie uitgevoerd door middel van een zoekstrategie. Tijdens dit deelonderzoek werd gezocht naar literatuur over het gebruik van tools om eigen regie in kaart te brengen en over de behoeften van cliënten als het gaat om eigen regie.
Methoden: Er is een kwalitatief beschrijvend onderzoek uitgevoerd door middel van semigestructureerd interviews om zo achter de wensen en behoeften van zowel de cliënten als de wijkverpleegkundigen te komen. Er werden acht cliënten en vijf wijkverpleegkundigen geïnterviewd.
Resultaten deelonderzoek cliënten: Uit het onderzoek zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die belangrijk zijn bij het in kaart brengen van eigen regie namelijk: verschillende invullingen van eigen regie, de ervaringen van cliënten bij een indicatiegesprek, vertrouwensband met een persoon, taalgebruik door de wijkverpleegkundige en snelheid van de uitleg, verslechtering van de gezondheidstoestand betekent verslechtering van eigen regie, betrekken van mantelzorgers bij het in kaart brengen van eigen regie en de behoeften van cliënten bij een indicatiegesprek.
Resultaten deelonderzoek wijkverpleegkundigen: Uit het onderzoek zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die belangrijk zijn bij het in kaart brengen van eigen regie namelijk: ervaringen over het in kaart brengen van eigen regie, eigen regie bespreken verschilt per cliënt, vertrouwen opbouwen en behoefte aan structuur.
Algemene conclusie: Er kan geconcludeerd worden dat een vertrouwensband, betrokkenheid van de mantelzorger, rekening houden met leeftijd en verwachtingen van de cliënt, taalgebruik en tempo van het gesprek, ruimte voor het eigen verhaal van de cliënt en rekening houden met verslechtering van de gezondheid van de cliënt aandachtspunten zijn bij het in kaart brengen van eigen regie tijdens een indicatiegesprek.
Aanbevelingen: Uiteindelijk kunnen er drie aanbevelingen gedaan worden voor de stichting RSZK. Het is belangrijk om eigen regie te bespreken met een vertrouwd persoon. Het is van belang dat er per cliënt gekeken wordt hoe eigen regie het beste in kaart kan worden gebracht en de communicatie op de cliënt wordt aangepast. Aan de hand van de drie deelonderzoeken kan uiteindelijk de tool ‘Werkblad samen ontdekken’ worden aanbevolen omdat deze tool het beste aansluit bij de wensen en behoeften van zowel de cliënten als wijkverpleegkundigen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingVerpleegkunde
PartnersRSZK thuiszorg, Bladel-Oost, Bladel-Noord en Reusel - de Mierden
Datum2018-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk