De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een verrASSende aanpak

Oplossingsgericht werken bij kinderen en jongeren met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een verrASSende aanpak

Oplossingsgericht werken bij kinderen en jongeren met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met dit onderzoek wou ik nagaan hoe oplossingsgerichte gespreksvoering bij jongeren met ASS en met een normale tot betere begaafdheid, kan ondersteunen in het herkennen en uiten van hun noden en behoeften. In het werken met jongeren merk ik dat er weinig van hen zelf met een vraag komen. Veelal zijn het de ouders, leerkrachten en hulpverleners die een hulpvraag stellen. De jongeren met ASS ondergaan dus als het ware de therapie. In dit onderzoek was het de bedoeling de jongeren zelf aan het woord te laten. Oplossingsgericht werken is een begeleidingsstijl die de kracht van de personen zelf aanwendt en hun zelfbeeld probeert positief te versterken. Het kan tevens een hulpmiddel zijn tot empowerment (Cauffman & Van Dijk, 2010; Schrurs, 2010) . De deelnemers in mijn onderzoek zijn 4 jongeren tussen de 10 en 15 jaar, allen met een ASS diagnose die ik in het revalidatiecentrum begeleid. Met hen werden gesprekken aangegaan om het oplossingsgericht werken te verkennen, in de hoop hun zelfbeeld positief te beïnvloeden. Via een open, eerlijke en nieuwsgierige houding ben ik met hen aan het 'dansen' gegaan, met behulp van de zevenstappendans zoals uitgewerkt door Cauffman (Cauffman & Van Dijk, 2010). Een tweede luik in mijn onderzoek is het inschakelen van 'critical friends' , allen met een goede bagage rond autisme. De 'critical friends' namen samen met mij de uitgeschreven gesprekken onder de loupe om mijn houding en communicatiestijl te bekijken. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat het oplossingsgericht werken ingezet kan worden in het werken met jongeren met ASS. Het geeft hen de regie terug en de samenwerking met de therapeut/onderzoekster evolueert positief. De jongeren zijn gemotiveerder en bloeien open. Als therapeut/onderzoekster blijkt uit feedback dat het geven van complimenten alsook het aanwenden van krachtbronnen bij de jongeren met ASS sterke vaardigheden zijn. Daarnaast is er een proces gestart met de jongeren en bij mezelf, waarbij ik hoop dat de jongeren in de toekomst nog meer de regie in handen durven te nemen en ik vaardigheden ontwikkel om het oplossingsgericht werken beter uit te voeren

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk