De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderwijs in Balans

cognitieve diepgang borgen in het challenge based onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderwijs in Balans

cognitieve diepgang borgen in het challenge based onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt mijn onderzoek; Onderwijs in Balans. Dit praktijkgericht onderzoek is gericht op de begeleiding en het uitvoeren van interventies, tijdens het veranderingsproces van het meer borgen van cognitieve inhoud in het challenge gericht onderwijs bij Agora Roermond. Momenteel is er een disbalans ontstaan tussen de inhoudsgerichte- en leerlinggerichte onderwijsbenadering, waardoor er meer dan wenselijk aandacht wordt besteed aan het pedagogische ontwikkelaspect. Het gevolg hiervan is dat de groei op executief, didactisch en voornamelijk cognitief niveau, achterblijft. De leerlingen ervaren hierdoor een te harde overgang van het challenge gericht werken in de onderbouw en het examentraject in de bovenbouw. Daarnaast wordt belangrijke basiskennis gemist door vakexperts. De onderzoeksvraag waar dit onderzoek antwoord op geeft luidt als volgt:
Welke interventies die ik samen met de werkgroep 'kwaliteit van ons werk' ontwikkel en uitvoer, dragen bij aan het veranderingsproces bij de coaches, waarbij het aanbrengen van meer cognitieve diepgang in de coaching van de leerling centraal staat?

Middels een actie-onderzoek, zijn er in samenwerking met de werkgroep ‘Kwaliteit van ons werk’ interventies gepleegd, die bijdragen aan de bewustwording en uitvoering van het meer borgen van cognitieve inhoud in de onderbouw. De interventies zijn gebaseerd op het transtheoretisch model (Norcross, Krebs, Prochska, 2011), waarin de fasen van gedragsverandering in beschreven staan. Tevens wordt met behulp van de piramide van Lencioni (2009) en de uitgangspunten omtrent veranderingsprocessen van Fullan (2001), een zo gedegen mogelijk veranderingsproces doorlopen.

Het onderzoek bestaat uit twee cyclussen. De eerste cyclus heeft alle collega’s meegenomen in het veranderingsproces door bewustwording, draagkracht en betrokkenheid te creëren. Tevens werd met behulp van deze interventie een gezamenlijk startpunt gevormd. Tijdens de eerste cyclus hebben de collega’s leerdoelen opgesteld, die voornamelijk gericht zijn op het borgen van cognitieve diepgang en het implementeren van perspectiefgericht leren. Tijdens de tweede cyclus hebben de coaches met behulp van de Appriciative Inquiry (Reason, & Bradbury, 2001) hun bevindingen, leerdoelen en ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht. Hier werd gefocust op de voorbereidende en actiefase van het transtheoretisch model.

De coaches geven aan de interventies als waardevol en nuttig te hebben ervaren. Er is bewustwording gecreëerd omtrent het borgen van cognitieve inhoud en hierop volgend zijn er leerdoelen geformuleerd. Om de leerdoelen te behalen, hebben coaches behoefte aan betrokkenheid en samenwerking binnen de organisatie met collega’s. Tevens wil men aan de slag met een nieuwe onderwijsbenadering; het perspectiefgericht leren om zo in de eerste leerjaren meer diepgang in challenges aan te brengen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-07-26
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk