De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slimme kleuters!

Een praktijkgericht onderzoek naar kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Slimme kleuters!

Een praktijkgericht onderzoek naar kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is gepoogd antwoord te geven op de vraag hoe de leerkrachten van de
casusschool tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong. Op de casusschool was geen gestructureerd aanbod aanwezig om
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong verrijking aan te bieden. Leerkrachten en de intern
begeleider hadden vraag naar een doorgaande lijn in dit aanbod omdat er steeds meer
kinderen in aanmerking komen voor deze verrijking. Tevens was er vraag naar
kennisverbreding rondom de signalering van een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters. Om
antwoord te geven op de onderzoeksvraag is door leerkrachten een vragenlijst ingevuld en is
er in de kleutergroepen geobserveerd naar leerkracht- en leerlinggedrag. Deze observaties
zijn gebaseerd op de theorieën van Drent en van Gerven (2007), Papadopoulos (2016) en
Meersman en Stroobandt (2018). Er is een interventie uitgevoerd in vier kleutergroepen
waarin in de experimentele conditie het verrijkingsmateriaal aantrekkelijk werd gemaakt. In
de controleconditie werd er geen toelichting gegeven bij de materialen. Uit de resultaten is
gebleken dat kleuterleerkrachten onvoldoende kennis hebben over een
ontwikkelingsvoorsprong. De verrijking zoals die aangeboden werd, voldeed niet aan de
eisen die Drent en van Gerven (2007), Papadopoulos (2016) en Meersman en Stroobandt
(2018) gesteld hebben. De voornaamste conclusie is dat leerkrachten onvoldoende
kwalitatieve verrijkingsstof aanbieden. Er is aanbevolen om voor kennisverbreding te zorgen
bij kleuterleerkrachten en te zorgen voor materiaal dat aan de eisen van Drent en van
Gerven (2007) en Papadopoulos (2016) voldoet.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk