De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bruggen bouwen tussen scholen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Bruggen bouwen tussen scholen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd in het kader van de masteropleiding Educational Needs ( MEN) binnen het domein begeleiden. Het handelt over het bieden van inclusief onderwijs aan leerlingen met een spraak – en taalontwikkelingsstoornis ( Type 7 STOS), meer bepaald over het begeleiden van de overstap van deze leerling van het basis naar het secundair onderwijs. Uit vooronderzoek blijkt dat de zorg – en ondersteuningsaanpak van het secundair onderwijs niet aansluit op deze van het basisonderwijs.

Het doel van dit onderzoek is om vaststellingen te doen over de huidige zorg – en ondersteuningswerking en de ondersteuningsbehoeften van onderwijsprofessionals in beide onderwijsniveaus om deze beter op elkaar te kunnen laten aansluiten. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: “Hoe kunnen we bij de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs de ondersteuning Type 7 STOS op elkaar laten aansluiten?”

Er is een actieonderzoek uitgevoerd waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden zijn toegepast. De kwantitatieve data zijn afkomstig uit digitale vragenlijsten die in een professionele leergemeenschap werden besproken wat de kwalitatieve data opleverde. In deze professionele leergemeenschap is er oplossingsgericht gewerkt en gefocust op de ‘good practices’ die reeds aanwezig zijn. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de toegepaste vormen van ondersteuning en ondersteuningsbehoeften verschillen per onderwijsniveau. Teamgerichte ondersteuning is een ondersteuningsvorm die op beide niveaus wordt toegepast en geapprecieerd. De belangrijkste doelstelling van de BaSO-fiche is volgens beide onderwijsniveaus om te bewaken over de continuering van de zorg. De ‘good practices’ preteaching, co-teaching, informatieverdeling over de SOB Type 7 werden als het meest efficiënt besproken in de focusgroep. Dit onderzoek besluit dat er zorggesprekken dienen te worden georganiseerd om het overgangsproces van een leerling Type 7 van het basis naar het secundair onderwijs te faciliteren. Ook wordt er geconcludeerd dat een professionele leergemeenschap met verschillende onderwijsprofessionals van beide onderwijsniveaus kansen biedt voor het leren van en met elkaar in het organiseren van inclusief onderwijs aan leerlingen Type 7 STOS.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-08-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk