De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De onderzoeksschool gaat vanaf komend schooljaar het rekenonderwijs vormgeven vanuit de leerlijnen. De leerkrachten uit de expertisegroep rekenen zijn hier dit schooljaar al mee aan de slag gegaan.

Het probleem van de onderzoeksschool was dat er bij deze nieuwe aanpak van het rekenonderwijs andere leerkrachtvaardigheden komen kijken dan bij het rekenen vanuit een methode. Dit onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn voor het rekenen vanuit leerlijnen. De onderzoeksvraag die hieruit voortvloeide was: Welke leerkrachtvaardigheden, die nodig zijn bij het rekenaanbod vanuit leerlijnen, past een selectie van leerkrachten toe tijdens de rekenles op de onderzoeksschool? Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag zijn er verschillende onderzoeksinstrumenten ingezet om de hierbij horende deelvragen te beantwoorden.

Uit enquêtes en observaties bleek dat de leerkrachten uit de expertisegroep weten hoe ze vanuit een rekendoel onderwijs kunnen verzorgen. Door het inzetten van verschillende werkwijzen sluiten ze aan bij alle handelingsniveaus (Groenestijn, M. van. 2009/2010). Uit het interview kwam naar voren dat de leerkrachten hun klassenmanagement aan kunnen passen op het doel van de les. Dit doen ze onder andere door telkens weer in te spelen op de behoeften van de leerlingen.

Om inzicht te krijgen in het leerproces van de leerlingen is het van belang dat de leerkracht de juiste vraagtechniek inzet. Uit observaties bleek dat hier nog winst te behalen valt. BCO onderwijsadvies begeleidt de leerkrachten bij dit proces. De belangrijkste aanbeveling is om in deze begeleiding handvatten te krijgen voor het inzetten van vraagtechnieken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-05-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk