De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik zie, ik zie, wat jij ook ziet!

een onderzoek naar de uitgangspunten van het onderwijs aan het jonge kind van basisschool G

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik zie, ik zie, wat jij ook ziet!

een onderzoek naar de uitgangspunten van het onderwijs aan het jonge kind van basisschool G

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de praktijk blijkt dat leerlingvolgsysteem Looqin niet aansluit bij de verwachtingen van leerkrachten. Om een passend leerlingvolgsysteem te kiezen voor basisschool G. is onderzoeken van de uitgangspunten in de praktijk gewenst. Het onderzoeksdoel is het formuleren van uitgangspunten waarop onderwijsactiviteiten in groep 1 en 2 op basisschool G. gebaseerd zijn. Dit leidt tot de onderzoeksvraag: Met welk hulpmiddel kan ik als Jonge Kind specialist de uitgangspunten van ons onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2 en de daaruit volgende werkwijze, voor internen en externen vastleggen en zichtbaar maken? In dit onderzoek worden de cyclus voor praktijkonderzoek van Van der Donk en Van Lanen (2009) en de onderzoeksstrategie ontwerponderzoek van De Lange, Schuman en Montesano Montessori (2011) ingezet en gecombineerd. Er is gekozen voor een verbinding omdat de ontwerpfase van De Lange et al. (2011) de innovatiecyclus van Van der Donk en Van Lanen (2009) verduidelijkt. De innovatiecyclus is als figuur 1 toegevoegd. De hoofdstukken in dit onderzoek zijn gebaseerd op de fases van deze combinatie. Door beide modellen te gebruiken en verbinden worden de fases in dit onderzoek concreet. De onderzoeker verbindt de modellen in figuur 2. De oranje woorden zijn afkomstig van de stappen van ontwerponderzoek volgens De Lange et al. (2011) en de lichtoranje woorden zijn afkomstig van de innovatiecyclus van Van der Donk en Van Lanen (2009).

Vooronderzoek:
- oriënteren: behoefte- en contextanalyse.
- richten: literatuurstudie en verkennen van een goed voorbeeld.
- plannen.

Ontwerpfase / innovatiecyclus:
- verzamelen en ontwerpen: prototype 1 en 2 ontwerpen en evalueren.
- ontwerpen: eindproduct ontwerpen.

Evaluatiefase / analyseren en concluderen:
- eindproduct toepassen en evalueren.
- conclusies trekken.
- rapporteren en presenteren.

Om de hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden worden de volgende methodieken ingezet: focusgroep, inhoudsanalyse en bevragen. Er is onderzocht wat de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen in groep 1 en 2 van basisschool G. zijn, wat dit van de leerlingen en leerkrachten vraagt en welke uitgangspunten leerkrachten hebben. De bevindingen zijn weergegeven op een kwaliteitskaart welke antwoord geeft op de hoofd- en deelvragen en wordt ingezet als borgings- en groeidocument om het onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2 van basisschool G. te beschrijven. De kwaliteitskaart is als bijlage 13 toegevoegd.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk