De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderen adequaat begeleiden op medisch kinderdagverblijf X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kinderen adequaat begeleiden op medisch kinderdagverblijf X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor jeugdhulp (Rijksoverheid, z.j.). Zij moeten er samen voor zorgen dat jongeren in een gezonde en veilige omgeving kunnen ontwikkelen. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de werkvorm het medisch kinderdagverblijf van organisatie X. In dit onderzoek wordt er voor het medisch kinderdagverblijf gebruik gemaakt van de afkorting MKD. Organisatie X heeft door de nieuwe jeugdwet moeten bezuinigen. Hierdoor zijn er MKD’s verdeeld over gemeentes. Hierdoor is MKD X ontstaan en deze locatie bestaat maar uit één groep. In deze groep varieert de leeftijd van 2 tot 7 jaar wat maakt dat dit een verticale groep is (Zubcevic, 2008). Niet alleen de leeftijd maar ook de problematieken en niveaus van deze kinderen zijn verschillend (Combinatie Jeugdzorg, z.j.). Uit onderzoek blijkt dat verticaal werken bijzondere eisen stelt aan organisaties en pedagogisch medewerkers (Boot, 2011).
Dit onderzoek is uitgevoerd bij organisatie X. Organisatie X ondersteunt en biedt hulp aan kinderen, jongeren, hun gezinnen en netwerk met complexe vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Organisatie X werkt samen met het kind, het gezin en hun omgeving aan het oplossen of het hanteerbaar maken van de problemen. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de kinderen en gezinnen. Er wordt gewerkt aan optimale ontwikkeling van en deelname aan de samenleving door het kind (Combinatie Jeugdzorg, z.j.). Organisatie X heeft verschillende hulpverleningsvormen. In dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de dagbehandeling van MKD X. Een MKD biedt dagopvang voor kinderen van 2 tot 7 jaar met ernstige ontwikkelingsproblemen. Kinderen die naar een MKD gaan, hebben een (vermoedelijk) normale intelligentie en zijn achter geraakt in hun ontwikkeling (Rijksoverheid, z.j.). De professionals die werkzaam zijn op MKD X ervaren problemen bij het begeleiden van de kinderen in deze diverse groep. Daarom is er de volgende hoofdvraag opgesteld: Wat hebben de professionals van organisatie X op MKD X nodig om adequaat begeleiding te bieden bij de ontwikkelingstaken van de kinderen in de groep?
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in de ervaringen van de professionals werkzaam op MKD X over het werken in deze groep. Dit heeft als doel om handvatten te bieden voor de professionals om adequaat begeleiding te kunnen bieden voor alle kinderen bij de verschillende ontwikkelingstaken. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heeft kwalitatief onderzoek plaatsgevonden en zijn er semigestructureerde interviews afgenomen. De respondenten bestaan uit 5 pedagogisch medewerkers op het MKD, de manager, twee gedragswetenschappers, een logopedist en een onderwijs coördinator. Door middel van verdiepende interviews zijn nieuwe kennis en inzichten naar voren gekomen over de begeleiding van de kinderen op MKD X. De interviews werden geanalyseerd en gecodeerd, waarna de resultaten werden uitgeschreven. De resultaten zijn gekoppeld aan de bevindingen uit het theoretisch kader en geven antwoord op de vraagstelling. Aan de hand van de resultaten is er een conclusie beschreven en is er een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag. Door middel van de resultaten uit de interviews zijn er aanbevelingen gegeven voor MKD X van organisatie X om de kinderen op een adequate manier te kunnen begeleiden bij de ontwikkelingstaken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2018-01-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk