De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Plezier-In Lezen-Spel

kan de leesmotivatie van kinderen met technische leesproblemen in de middenbouw van het primair onderwijs verhoogd worden door het in spelvorm aanleren van leesstrategieën?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het Plezier-In Lezen-Spel

kan de leesmotivatie van kinderen met technische leesproblemen in de middenbouw van het primair onderwijs verhoogd worden door het in spelvorm aanleren van leesstrategieën?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij het maken van het Beroepsproduct 2 (Pluijm, 2016) kwam ik bij mijn zoektocht in de literatuur naar wat effectief leesonderwijs is Connect vloeiend lezen (Smits, Jongejans en Wenting, 2004) en RALFI lezen (Smits, 2003) tegen. Dit zijn beiden vormen van het herhaald lezen. Herhaald lezen is een effectieve techniek om de vloeiendheid van het lezen te bevorderen (National reading, Panel 2000; Furr, 2000). Bij het uitvoeren van deze programma’s ervaar ik echter dat de leesmotivatie van kinderen na een bepaalde periode vermindert. Via de regulatieve cyclus ( Van Strien, geciteerd in de Lange, Schuman en Montessori, 2011) heb ik door middel van een ontwerponderzoek gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Ik koos voor het ontwerponderzoek omdat deze manier van onderzoeken een bruikbaar product op kan leveren dat aantoonbaar bij kan dragen aan de verbetering van de beroepspraktijk (Lange, Schuman en Montessori, 2011). In onze praktijk voor individuele leerlingbegeleiding merk ik dat kinderen grote betrokkenheid laten zien wanneer ik spel inzet bij het automatiseren en inoefenen van vaardigheden. Middels dit onderzoek ben ik tot een prototype van een leesspel gekomen waarbij het herhaald lezen wordt ingezet. Om de betrouwbaarheid van mijn onderzoek te vergroten bestudeerde ik de theorie vanuit vier invalshoeken en gebruikte ik verschillende onderzoeksinstrumenten (Lange, Schuman en Montessori, 2011). Het onderzoek is uitgevoerd op mijn stageschool bij vier kinderen uit groep 4 en vijf kinderen uit groep 5 die moeite hebben met technisch lezen. Met hen is gedurende acht weken tweemaal per week het leesspel gespeeld. Om een goed beeld te krijgen van het effect op de leesontwikkeling en de motivatie, vonden genormeerde begin- en eindmetingen plaats voor technisch lezen en leesattitude. Er vonden observaties, gesprekken en afnames van vragenlijsten plaats, en er is ook gekeken naar de leesontwikkeling op woord- en zinsniveau. Na acht weken spelinterventie bleek dat de leesmotivatie bij acht van de negen kinderen verbeterd was. Bij het meten van de fonologische vaardigheden door de afname van de Klepel (leestest van onzinwoorden onder tempodruk) was bij één leerling vooruitgang te zien. Vijf van de negen kinderen zijn met technisch lezen op woord- en tekstniveau vooruitgegaan. Het spel zal ingezet worden in onze praktijk voor leerbegeleiding. De collega’s van de stageschool zijn enthousiast en willen het leesspel inzetten bij hun leesonderwijs als motiverende oefenvorm voor het herhaald lezen. Naar mijn mening is het de moeite waard om het prototype van dit spel verder te ontwikkelen en de effecten ervan op de leesmotivatie en de leesontwikkeling van kinderen verder te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk