De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een veilige basis?

Een onderzoek naar mogelijke handvatten voor leerkrachten in het basisonderwijs om leerlingen met hechtingsproblematiek te herkennen en begeleiden

Open access

Rechten:

Een veilige basis?

Een onderzoek naar mogelijke handvatten voor leerkrachten in het basisonderwijs om leerlingen met hechtingsproblematiek te herkennen en begeleiden

Open access

Rechten:

Samenvatting

Gesteld kan worden dat niet elk kind over een veilige basis beschikt van waaruit vrij ontwikkeld en geëxploreerd kan worden. Het doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen wat onveilige gehechtheid inhoudt, hoe de ontwikkeling hiertoe verloopt en om te onderzoeken wat handvatten voor leerkrachten zouden kunnen zijn om leerlingen met deze problematiek in de klas te kunnen herkennen en begeleiden. Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en is er een survey uitgevoerd onder 51 leerkrachten van veertien verschillende scholen. Hiermee werd de praktijkwaarde van de opgedane resultaten uit het literatuuronderzoek getoetst. Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de leerkrachten aangeeft zich matig tot niet capabel voelt om kinderen met hechtingsproblematiek in de klas te kunnen herkennen en/of te begeleiden. Slechts een beperkt deel (een krappe 25 procent) geeft aan dat het over bovenstaande capaciteiten beschikt. Aan de leerkrachten zijn verschillende handvatten uit de literatuur aangereikt om zo tegemoet te komen aan de benodigde vaardigheden. Uit de resultaten van de survey is echter opgemaakt dat er over de doelmatigheid van deze handvatten geen consensus bestaat. Desalniettemin schat een groot deel van de leerkrachten de handvatten in als zijnde effectief. Vanwege de COVID-19-pandemie heeft er geen praktijktoets voor de toepassing van deze handvatten kunnen plaatsvinden. Professionalisering van leerkrachten is nodig om kennis en vaardigheden naar een bekwaamheidsniveau te brengen. Vanuit het aangereikte raamwerk met handvatten kan daar een start mee worden gemaakt. Daarnaast is eveneens geconcludeerd dat nader onderzoek noodzakelijk is voor het concreter uitwerken van mogelijke interventies en het bieden van maatwerk voor basisschoolteams.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
PartnerSchool met de Bijbel De Kraats
Datum2020-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk