De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Discipelschap als missionair leerproces bij Dynamis

Hoe kan Dynamis discipelschap als missionair leerproces vormgeven, zodat er een christelijke gemeenschap uit ontstaat?

Discipelschap als missionair leerproces bij Dynamis

Hoe kan Dynamis discipelschap als missionair leerproces vormgeven, zodat er een christelijke gemeenschap uit ontstaat?

Samenvatting

Gemeente Dynamis is een kleine pioniersplek in Arnhem en heeft tot doel leiders te zien opstaan die de Grote Opdracht willen dragen, uitdragen en overdragen. Dit wil zij bereiken door in het dagelijks leven natuurlijke relaties aan te gaan met de enkeling en d.m.v. discipelschap. Op deze manier is een aantal kleine gemeenschappen gevormd. Nu de gemeente uit meerdere groepen bestaat, is de onderzoeksvraag:

“Hoe kan Dynamis discipelschap als missionair leerproces vormgeven, zodat er een christelijke gemeenschap uit ontstaat?”

In het onderzoek wordt deze vraag beantwoord a.d.h.v. interviews met de gemeentepionier en deelnemers en d.m.v. literatuuronderzoek. Discipelschap mag gezien worden als de vormgeving van het hele leerproces, dat begint vóór de wedergeboorte en doorgaat na de inwijding in de christelijke gemeenschap. Hiervoor is een goede doordenking en inbedding van het leerproces in de hele gemeente noodzakelijk. Ondanks dat Dynamis graag informeel, gevoelig voor de Geest en zo min mogelijk georganiseerd wil blijven, is uit het onderzoek gebleken dat een stuk institutionalisering onvermijdelijk is.

Een belangrijk aspect blijkt het vormen van een gezamenlijk fundament, bestaande uit essentiële onderwerpen/onderdelen voor het (alledaagse) geloofsleven. Mede door een duidelijke visie op het leerproces, het maken van een onderwijsplan en het stellen van meetbare doelen, kan een goede inbedding in de gemeente worden bereikt. Daarnaast komt de structuur en cultuur van de gemeente ter sprake, waarbij o.a. het betrekken van deelnemers in verschillende groepsgrootten en de groepssamenstelling de aandacht verdient. Ook biedt dit onderzoek zicht op meerdere essentiële aspecten voor het missionaire leerproces en discipelschap.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerGemeente Dynamis, Arnhem
Datum2019-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk