De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Ik ben niet iemand die dat zou vragen, nee’

Aandacht voor de religie of spiritualiteit van adolescenten in mentorgesprekken binnen de residentiële jeugdhulp

Open access

Rechten:

‘Ik ben niet iemand die dat zou vragen, nee’

Aandacht voor de religie of spiritualiteit van adolescenten in mentorgesprekken binnen de residentiële jeugdhulp

Open access

Rechten:

Samenvatting

In Nederland verblijven ruim 18000 jongeren in voorzieningen voor vrijwillige residentiële jeugdhulp. Uit eerder onderzoek blijkt dat meerdere van deze jongeren bij tegenslag en verdriet een hulpbron vinden in een religieuze of spirituele overtuiging, maar dat hiervoor in mentorgesprekken nauwelijks aandacht is. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop pedagogisch medewerkers met adolescenten binnen de residentiële jeugdhulp afstemmen op de mogelijkheid dat religie of spiritualiteit in hun leven een rol speelt.

Het betreft een kwalitatief onderzoek op grond van half open interviews in vier instellingen voor residentiële jeugdhulp in verschillende delen van het land. Er zijn in totaal eenentwintig pedagogisch medewerkers en dertien jongeren geïnterviewd.

De conclusie van dit onderzoek is dat de levensbeschouwing van de pedagogisch medewerker (diens persoonlijke visie op de betekenis en waarde van het leven) bepalend is voor de vraag of en hoe de religie of spiritualiteit van de jongere ter sprake komt. Er is sprake is van beperkte levensbeschouwelijke sensitiviteit bij pedagogisch medewerkers. Daarnaast hebben pedagogisch medewerkers én jongeren geen eenduidig beeld van de aard en het doel van mentorgesprekken.

De aanbevelingen richten zich op bezinning op de aard van mentorschap en het bevorderen van levensbeschouwelijke sensitiviteit bij pedagogisch medewerkers.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
LectoraatInformele netwerken en laatmoderniteit
Gepubliceerd inJournal of Social Intervention : Theory and Practice Hanze University of Applied Sciences / NHL Stenden University of Applied Sciences, Groningen, Vol. 33, Uitgave: 1, Pagina's: 24-40
Datum2024-03-27
TypeArtikel
DOI10.54431/jsi.812
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk