De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De meerwaarde van de schoolpastor in het voortgezet onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De meerwaarde van de schoolpastor in het voortgezet onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek dat is verricht heeft als doel inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van een schoolpastor. Hiervoor is een literatuurverkenning gedaan naar het brein, de ontwikkelingspsychologie, de geloofsontwikkeling, de communicatie en de wereld van de tiener. Ook is er een literatuuroriëntatie gedaan welke aspecten in de school van invloed zijn op het al dan niet hebben van een schoolpastor. Verder is in de literatuur gekeken naar pastoraat en dan vooral jeugdpastoraat en schoolpastoraat. Daarnaast zijn er op vijf scholen elf mensen geïnterviewd over de zorgstructuur van de school, over de vragen van tieners en hoe daar mee wordt omgegaan en over de plek van schoolpastoraat.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het nodig is om een heldere functieomschrijving van een schoolpastor te hebben om de meerwaarde van de schoolpastor te beschrijven.
De meerwaarde die een schoolpastor, of breder gezegd die schoolpastoraat, heeft is dat je met leerlingen in de meest cruciale tijd van hun leven mag meewandelen. Dat je samen voor Gods troon mag verschijnen en daar de leerling met zijn vragen mag helpen woorden te geven aan gedachten en gevoelens, die hij heeft. Dit onderzoek heeft er toe bij gedragen dat er op de scholen waar geen schoolpastor is, nu wordt nagedacht over hoe ze daar handen en voeten aan zouden kunnen geven.
Voor het lectoraat betekent het kort gezegd dat er een werkveld is waar weinig HBO-theologen rondlopen, maar waar ze zeker wel een bijdrage te leveren hebben.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk