De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Titel: Leren kinderen de Engelse taal door sociale media?

Context van dit onderzoek
Dit onderzoek richt zich op Engels als vreemde taal bij leerlingen uit groep 6. Er wordt gekeken of media invloed heeft op de Engelse woordenschat en het vermogen om klanken te onderscheiden.

Onderzoeksvraag In hoeverre zijn er niveauverschillen in de tweedetaalbeheersing waarneembaar, op de gebieden woordenschat en fonologie, tussen leerlingen die veel Engelse input hebben gekregen vanuit de media en leerlingen die weinig zijn blootgesteld aan media?

Aanpak In het literatuuronderzoek wordt informatie gegeven over eerste- en tweede taalverwerving. Er wordt ingezoomd op verschillen, overeenkomsten en mogelijke factoren die het leren van een tweede taal kunnen beïnvloeden. U komt te weten wat er vanuit de literatuur al bekend is over de invloed van media op klankperceptie/ klankproductie en woordenschat bij tweedetaalverwerving.
In de praktijk worden de gegevens van 41 leerlingen geanalyseerd die de Nederlandse en de Engelse receptieve woordenschattest (PVVT4) hebben gedaan en deel hebben genomen aan een klankenexperiment om fonologie te testen. Daarnaast hebben alle leerlingen een enquête ingevuld betreffende blootstelling aan media.

Bevindingen Er is geen significante correlatie zichtbaar tussen de blootstelling aan media en de Engelse woordenschat van leerlingen. Hoewel de verschillen tussen beide scholen bij twee klanken significant zijn, kan op basis van deze gegevens toch niet gesteld worden, dat deze verschillen veroorzaakt zijn door een grotere blootstelling aan media.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk