De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn vader zei altijd…

De (on)zichtbaarheid van legaten en delegaten in de leerkracht-ouderrelatie

Open access

Rechten:

Mijn vader zei altijd…

De (on)zichtbaarheid van legaten en delegaten in de leerkracht-ouderrelatie

Open access

Rechten:

Samenvatting

Uit onderzoek blijkt dat een goede leerkracht-ouderrelatie van essentieel belang is voor de ontwikkeling van de leerling. Maar lang niet altijd hebben leerkrachten een goede relatie met ouders. Dit is een probleem, want deze moeizame relaties beperken de groeiruimte van de leerling. Hoewel veel onderzoek is gedaan naar deze leerkracht-ouder relaties, zijn er geen bekende studies die er vanuit een contextueel perspectief naar kijken. Welke rol spelen legaten en delegaten van leerkrachten uit het primair onderwijs wanneer zij te maken krijgen met moeilijke relaties met ouders? Vanuit het perspectief van de leerkracht wordt een antwoord op deze vraag gezocht door middel van literatuur onderzoek, egodocumenten in de vorm van Whats-App-spraakberichten en interviews met leerkrachten (n=9). Uit de resultatenanalyse blijkt voor zeven leraren dat (de)legaten een rol lijken te spelen wanneer zij moeilijkheden ervaren in de relatie met ouders van leerlingen. Geen van deze leraren waren zich hiervan bewust. Zes leraren gaven aan dat zij uiteindelijk een verband zagen tijdens het interview. In dit onderzoek blijkt echter dat legaten, die door de leerkracht als positief worden ervaren, een negatief effect kunnen hebben wanneer een leraar moeilijkheden ervaart in de relatie met ouders. Delegaten spelen vooral een rol wanneer leerkrachten zelf iets gemist hebben in hun opvoeding. Ze zijn dan eerder geneigd te denken dit ook in andere gezinnen te zien, bijvoorbeeld een gebrek aan veiligheid of beschikbaarheid van ouders voor hun kind.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
Master Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Datum2022-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk