De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor het Leger des Heils in Gelderland is onderzocht of zij in de begeleiding van dak- en thuislozen Housing First kunnen inzetten.
Housing First is het aanbieden van een woning aan chronisch dak- en thuislozen met een dubbele diagnose. De kracht van Housing First is het verrassingselement. Van de een op de andere dag heeft een dak- en thuisloze een woning. Het valt in Nederland op dat iedere locatie Housing First op een andere manier vormgeeft.

De resultaten die geboekt worden met Housing First in Nederland zijn positief. Bij Discus Amsterdam is 84% van de 165 klanten na één jaar nog steeds gehuisvest. Ook bij andere Housing First projecten zijn de resultaten positief, getuige de percentages van 86% in Utrecht, 86% in Midden-Limburg, 91% in Noord-Limburg, 94% in Eindhoven en 100% Den Haag.
Housing First wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, VPT, WMO, Zorgkantoren en eventueel Justitie. Het is een voordelige manier van begeleiding van dak- en thuislozen. Waar één dak- en thuisloze de maatschappij normaal gesproken bijna € 100.000 kost, wordt dit met behulp van Housing First gereduceerd tot € 35.000.
Er wordt samengewerkt met diverse partijen zoals, gemeenten, woningcorporaties, Sociale Diensten en andere hulpverlenende instanties. Probleem waar Housing First momenteel op stuit is het gebrek aan voldoende woningen. Ook worden schulden gezien als belemmering van de rehabilitatie van de klant.

Klanten binnen Housing First geven aan dat hun kwaliteit van leven verbeterd is na het toewijzen van een woning. Deze mening zijn ook de woonbegeleiders toegedaan. Het inzetten van ervaringsdeskundigen wordt door klanten aangegeven als een must. Klanten geven aan dat eenzaamheid een groot probleem is. Dit probleem wordt ook door projectcoördinatoren ondersteund, alleen een passende oplossing is hiervoor (nog) niet voorhanden.

Binnen Housing Fisrt wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Er is niet één methodiek die Housing First kenmerkt en daarbij is het belangrijk dat er geen methodieken worden uitgesloten. Rehabilitatie en eigen kracht staan centraal binnen Housing First. Er wordt gewerkt vanuit de klant. Zijn wensen, behoeften en dromen worden als uitgangspunt genomen.

Richting het Leger des Heils wordt aangeraden om Housing First in te zetten. Daarbij worden aanbevelingen gegeven op het gebied van een tekort aan geschikte woningen, schulden en eenzaamheid onder klanten. Daarnaast wordt als aanbeveling gegeven dat het van belang is om één landelijke Housing First organisatie op te richten. Deze organisatie kan één visie en beleid op Housing First ontwikkelen. Ook kan deze organisatie de plaats zijn waar woonbegeleiders cursussen en trainingen kunnen volgen vanuit de oorspronkelijke Housing First filosofie. Hiermee kan voorkomen worden dat iedere locatie Housing First op een andere manier vormgeeft.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerLeger des Heils - Arnhem
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk