De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een goed begin is het halve werk

Onderzoek voor de werkgroep Internationalisering van de academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch naar de ideale voorbereiding voor de periode in het buitenland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een goed begin is het halve werk

Onderzoek voor de werkgroep Internationalisering van de academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch naar de ideale voorbereiding voor de periode in het buitenland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Globalisering en internationalisering hebben effect op het dagelijks leven. Ze zorgen er mede voor
dat het nationaal beleid en de arbeidsmarkt van Nederland zijn veranderd. Ook betekent dit dat het
hoger onderwijs in het algemeen internationaliseert. Hierdoor gaan steeds meer studenten tijdens
de studie een periode naar het buitenland. Juist op dit gebied, internationalisering, scoort Avans laag
bij de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). Vandaar dat het waardevol is om te kijken hoe
dit verbeterd kan worden. Uit het onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (Warps, van der Hoek, van der Boom en van Warmerdam, 2012) blijkt dat studenten
naar het buitenland gaan voor de persoonlijke ontwikkeling, verbeteren van sociale en culturele
vaardigheden, professionele ontwikkeling en het leren kennen van een andere cultuur. Deze aspecten
zorgen dat er veel op hen afkomt. Daarom is het van belang om de studenten hierop voor te bereiden.
Want daar is waar het begint, bij de voorbereiding. Net zoals met alles geldt ook hiervoor ‘een goed
begin is het halve werk’.
Het doel van het onderzoek is om erachter te komen wat de sterke en verbeterpunten zijn van de
voorbereiding op de periode in het buitenland van de opleiding Social Work van de ASH. Zo kan er
antwoord gegeven worden op de hoofdvraag ‘Hoe ziet de voorbereiding van studenten die naar het
buitenland gaan er idealiter uit?’ Zodat er uiteindelijk aan de behoefte van de studenten en docenten
voldaan kan worden wat betreft het voorbereidend programma voor de periode in het buitenland.
Door middel van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden is er antwoord gegeven op deze
hoofdvraag. De methoden die voor dit onderzoek gebruikt zijn, zijn literatuuronderzoek en
interviews. Zes studenten van de opleiding Social Work van de ASH zijn geïnterviewd. Tevens is er
een groepsinterview gehouden met docenten en SLB’ers van de opleiding Social Work die de
studenten tijdens de voorbereiding op de periode in het buitenland begeleiden. Er was hierbij sprake
van half-gestructureerde interviews.
Na analyse van het huidig voorbereidend programma van stage blijkt dat alle internationale
competenties (ICOMs) hierin terugkomen. Uit de literatuur blijkt dat ook de cultuurshock, leerdoelen
en taal belangrijk zijn om terug te laten komen. Dit is bij de ASH het geval, maar enkele aanpassingen
kunnen nog gedaan worden. Door de voorbereiding van ASH te vergelijken met de voorbereiding
van andere scholen kan geconcludeerd worden dat Avans een intensief voorbereidend programma
wat betreft stage heeft. Qua minor en afstuderen is het van belang dat er ook een voorbereidend
programma komt.
Volgens studenten en docenten zijn sterke punten van het voorbereidend programma van stage
onder andere dat de voorbereiding met een groep studenten is en het bespreken van de
cultuurshock. De bereikbaarheid van docenten van de werkgroep Internationalisering wordt ook
benoemd als sterk punt van de voorbereiding op de minor en het afstuderen. Zowel de studenten
als de docenten geven een opsomming met verbeterpunten. Voorbeelden zijn dat er meer aandacht
nodig is voor de volgende onderwerpen:
o Praktische zaken zoals het visum
o Ervaringen van studenten die al naar het buitenland geweest zijn
o Uitleg over de ICOMs
o Alle informatie over de mogelijkheden van stage en studie in het buitenland overzichtelijk op
één plek
o Zelfstandigheid, onzekerheid en creativiteit van de studenten
o Docenten op de hoogte brengen van het voorbereidend programma
Naar aanleiding van deze resultaten en de conclusie zijn er verschillende aanbevelingen gedaan.
Beknopt zijn dit onder andere de uitleg van de ICOMs toevoegen aan het voorbereidend programma,
de presentatie onderdeel uit laten maken van het natraject, docenten betrekken bij het
voorbereidend programma die de studenten gaan begeleiden tijdens de periode in het buitenland en een overzicht op de website van alle informatie omtrent internationalisering.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerAvans Hogeschool
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk