De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de voor- en nadelen van de niet-sekse specifieke opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties en wat nodig is om deze manier van opvang te realiseren binnen Kompaan en De Bocht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de voor- en nadelen van de niet-sekse specifieke opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties en wat nodig is om deze manier van opvang te realiseren binnen Kompaan en De Bocht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2008 is er in Nederland een pilot mannenopvang opgericht met als doel mannen op te vangen die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties (Nanhoe, 2011). Een aantal jaren na de start van deze pilot is besloten de plekken voor de opvang van mannelijke slachtoffers her te verdelen. De opvangplekken waren namelijk allemaal gevestigd in de grote steden in het midden en westen van het land waardoor er gekozen is voor een landelijke herverdeling (Laurier, 2016). Door de herverdeling gaat Kompaan en De Bocht dan ook per 1 januari 2017 naast vrouwen en kinderen ook mannen opvangen. Kompaan en De Bocht is de eerste mannen- en vrouwenopvang waarbij mannen en vrouwen niet gescheiden zijn. Vanuit Kompaan en De Bocht is dan ook dit onderzoek voorgelegd met als doel de ervaringen van cliënten, hulpverleners en de organisatie rondom het onderwerp niet-sekse specifieke opvang in kaart te brengen. Daaruit volgend wil Kompaan en De Bocht graag advies rondom hoe de niet sekse-specifieke opvang in te richten en welke punten daarin belangrijk zijn. De organisatie wil leren vanuit verschillende perspectieven en hieruit kennis opdoen. De uniciteit brengt nog veel vragen met zich mee waaruit zij kan leren en zich ontwikkelen om zo optimaal mogelijk hulp te kunnen bieden aan slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Kompaan en De Bocht wil dan ook een veilig klimaat bieden waarin de hulpverlening plaatsvindt. In het onderzoek is dan ook de volgende vraag centraal gesteld:

Wat zijn de voor- en nadelen van een niet-sekse specifieke opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties en hoe kan deze niet-sekse specifieke opvang binnen de organisatie Kompaan en De Bocht gerealiseerd worden?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn daarbij de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Wat ervaren cliënten als voor- en nadelen van de niet sekse-specifieke opvang?
2. Wat ervaren hulpverleners als voor- en nadelen van de niet sekse-specifieke opvang?
3. Wat ervaart de organisatie als voor- en nadelen van de niet sekse-specifieke opvang?
4. Welke aspecten dragen volgens cliënten, hulpverleners en de organisatie bij aan een goed verloop van de niet sekse-specifieke opvang?

Gedurende het onderzoek heeft de onderzoek gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden die gedeeltelijk geïnspireerd zijn op de ‘fourth generation evaluation’ ofwel de vierde-generatie-evaluatiebenadering. De kern bij deze theorie is dat de onderzochten actieve betekenisgevers zijn en in interactie met elkaar hun werkelijkheid creëren, beïnvloed door hun eigen waardensysteem (Abma, 2000). Er wordt gekeken vanuit verschillende perspectieven en neemt niet zo maar iets voor waar aan vanwege iemand zijn positie. De dataverzameling voor het onderzoek is vormgegeven door een vooronderzoek, interviews en aanvullend een literatuuronderzoek. De inhoud van het vooronderzoek is verder uitgewerkt door middel van het interview. Door te interviewen is er dieper ingegaan op thema’s en is onderzocht wat diepere achterliggende gedachten zijn van de respondenten. Naast de resultaten die zijn verkregen vanuit de praktijk, is de onderzoeksvraag ook beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Door literatuur te betrekken, is er vanuit verschillende perspectieven naar het praktijkprobleem gekeken en heeft dit geleidt tot nieuwe inzichten.

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de nieuwe manier van opvang voornamelijk nog zoeken is maar wel positief ontvangen wordt binnen de organisatie Kompaan en De Bocht. Er zijn wel zorgen maar deze kunnen volgens de respondenten van het onderzoek allemaal ondervangen worden zolang er open over alles in gesprek wordt gegaan. Echter is er nog wel wat onrust binnen de organisatie doordat er nog onduidelijkheid is over regels en hoe de hulpverlening er uit gaat zien. Voor de organisatie Kompaan en De Bocht is het dan ook van belang dat zij meer duidelijkheid gaat creëren voor cliënten en medewerkers over wat de verwachtingen naar hen toe zijn. Hierbij is het van belang dat de organisatie een duidelijke visie heeft en dit ook uitstraalt. Alle belanghebbenden binnen de organisatie moeten kunnen participeren in de verandering en er moet dan ook aandacht zijn voor ieders visie. Hierbij moet er hulp op maat geboden worden waarbij de cliënt centraal staat. Tevens is het voor Kompaan en De Bocht belangrijk dat zij zich verder gaat ontwikkelen op het gebied van sekse-specifieke benadering met betrekking tot de mannenhulpverlening zodat er niet aan dat stuk voorbij wordt gegaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerKompaan en de Bocht
Datum2017-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk