De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bedrijfswaarderingen in de hospitality sector

Afstudeeropdracht BrightOrange

Open access

Bedrijfswaarderingen in de hospitality sector

Afstudeeropdracht BrightOrange

Open access

Samenvatting

Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van een onderneming worden er diverse uitgangspunten genomen. Dit zijn de factoren die de bedrijfswaarde beïnvloeden. Deze factoren zullen per sector verschillend zijn. In dit beroepsproduct is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de bedrijfswaarde van een hospitality bedrijf. De resultaten uit dit onderzoek hebben de basis gevormd voor het advies voor BrightOrange. Het advies richt zich op beantwoording van de volgende vraag: Hoe kan BrightOrange de bedrijfswaardering van hospitality bedrijven inrichten binnen haar organisatie?Met behulp van dit advies kan BrightOrange een goed onderbouwde bedrijfswaardering opstellen voor een hospitality bedrijf.
Het onderzoek is gebaseerd op primair- en secundair onderzoek. Primair onderzoek is gericht op het onderzoeken van de werkwijze van BrightOrange. Secundair onderzoek is gericht op het onderzoeken van factoren die de bedrijfswaarde van hospitality bedrijf beïnvloeden, waarbij het onderzoek zich focust op hotels. In het onderzoek staan twee waarderingsmethodes centraal: Discounted Cash Flow-methode en multiple-methode.
Uit de resultaten blijkt dat BrightOrange een algemene werkwijze heeft om zo een bedrijfswaarde te bepalen. Binnen deze werkwijze zijn er enkele stappen die genomen moeten worden, waarbij het analyseren van het verleden erg belangrijk is. De uitgangspunten die genomen worden tijdens een bedrijfswaardering verschillen uiteraard per specifiek bedrijf, alleen zijn veelal gebaseerd op resultaten uit het verleden. Uit de resultaten blijkt dat er ook een andere benadering is voor het bepalen van de bedrijfswaarde van een hotel. Binnen deze benadering staat een markt- en concurrentieanalyse centraal. Hierbij wordt er gekeken naar hoe een hotel in de toekomst kan presteren door een benchmark te maken met concurrerende bedrijven. Verder wordt er in de marktanalyse gekeken naar de ontwikkelingen in de sector. Deze trends & ontwikkelingen zijn ook onderzocht en blijken soms veel invloed te hebben op een bedrijfswaarde, omdat sommige trends & ontwikkelingen gepaard gaan met investeringen. Tot slot blijkt uit de vergelijking tussen de benadering van BrightOrange en de andere benadering dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn. Het belangrijkste verschil is dat de RevPAR een grote rol speelt bij het waarderen van hotels. Daarnaast zorgt een markt- en concurrentieanalyse ervoor dat er een betere voorspelling gedaan kan worden voor de toekomst.
De conclusie is daarom dat de volgende factoren invloed hebben op de bedrijfswaarde van een hotel: RevPAR-verwachting, winstmarge, investeringen en rendementseis. De RevPAR-verwachting voor de toekomst is cruciaal voor het bepalen van de bedrijfswaarde van een hotel. Daarnaast is het belangrijk om de kosten en winstmarge te onderbouwen op basis van het verleden én de toekomst. Hierbij spelen investeringen een grote rol. Deze toekomstige investeringen zijn te ontdekken door te kijken naar de trends & ontwikkelingen in de hospitality sector. Tot slot is de rendementseis van grote invloed voor de bedrijfswaarde van een bedrijf.
Uit het gehele onderzoek blijkt dat een bedrijfswaarde subjectief is en er niet enkel één juiste bedrijfswaarde. Vandaar dat het belangrijk is dat alle genomen uitgangspunten en factoren binnen een bedrijfswaardering goed onderbouwd worden door bijvoorbeeld een markt- en concurrentieanalyse. Het onderzoek heeft daarnaast de beperking dat er veel gedateerde bronnen worden gebruikt. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de uitgangspunten die genomen worden door waarderingsexperts. Daaruit volgen wellicht nieuwe inzichten voor het waarderen van hospitality bedrijven/hotels.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHotel Management
Datum2021-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk