De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aangepaste EMDR- methode door Dr. Serdar Guner

Aangepaste EMDR- methode door Dr. Serdar Guner

Samenvatting

In opdracht van dr. Guner is onderzoek gedaan naar zijn behandeling. Dr. Guner heeft de EMDR-therapie aangepast, hij laat zijn patiënten tijdens de EMDR-sessie hun trauma herbeleven, zodat zij in de toekomst de emoties die gerelateerd zijn aan het trauma makkelijker kunnen loslaten. In de klassieke EMDR-therapie is het terugroepen in beelden van de akelige gebeurtenis slechts een klein onderdeel van de therapie, terwijl bij dr. Guner in de therapie meer sprake is van herbeleving. Het is in onderzoeken bewezen dat klassieke EMDR-therapie relatief gering emotioneel belastend is voor de patiënten. Dit lijkt niet het geval te zijn bij de patiënten van dr. Guner. Zij hebben de klassieke EMDR- therapie belastend ervaren. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van aangepaste EMDR-therapie van dr. Guner. Dit houdt in dat het onderzoek zich beperkt tot het analyseren van het effect van de aangepaste EMDR- therapie en er niet zal worden onderzocht in hoeverre deze therapieën, qua effectiviteit, van elkaar verschillen. Er is een experimenteel onderzoek gedaan waarin de twee onderzoeksgroepen, experimentele en controlegroep, onderzocht werden. Beide groepen bevatten 25 respondenten die allemaal staan ingeschreven bij de praktijk van dr. Guner. Voor de experimentele groep geldt dat zij de aangepaste EMDR-therapie hebben ondergaan. Op basis hiervan is deze groep vergeleken met de controlegroep die (nog) geen behandeling kreeg. Buiten het al dan niet hebben ondergaan van de aangepaste EMDR-behandeling, waren de groepen qua kenmerken aan elkaar gelijk. Bij beide groepen werd een voor- en nameting uitgevoerd aan de hand van de vragenlijst die betrekking heeft op klachten die nauwgezet de symptomen volgen van de diagnose PTSS uit de DSM-IV.
 
Op basis van de resultaten en conclusies kan worden gesteld dat bij de experimentele groep, na het toepassen van de aangepaste EMDR-therapie van dr. Guner, er sprake is van een significante afname van de klachten op de PTSS-schalen: vermijden, herbeleven en hyperarousal. Hoewel er nog ruimte is voor een verdere afname van de klachten bij de patiënten, is het naar aanleiding van dit onderzoek evident dat deze behandeling effect heeft.
 

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk