De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meedoen in de Buurt: Een verkenning van betrokkenheid en participatie

Scriptie Toegepaste Psychologie

Open access

Meedoen in de Buurt: Een verkenning van betrokkenheid en participatie

Scriptie Toegepaste Psychologie

Open access

Samenvatting

RIBW AVV is al meer dan zeven jaar aangesloten bij Buurtcirkel. Uit de monitor blijkt dat het aspect 'meedoen in de buurt ' lager scoort in de regio Arnhem dan elders in Nederland. Het optimaliseren van dit aspect is essentieel, zodat deelnemers van Buurtcirkel gerichter kunnen werken aan hun hulpvragen en doelen, in lijn met het streven van Buurtcirkel naar het opbouwen van sociale netwerken en het vergroten van zelfredzaamheid.
Dit onderzoek geeft antwoord op de hoofdvraag: ‘Hoe kan het aspect ‘meedoen in de buurt’ geoptimaliseerd worden binnen Buurtcirkel, zodat er gerichter wordt gewerkt aan de hulpvragen/doelen van deelnemers op dit gebied? Voor het beantwoorden van deze vraag zijn diverse onderzoeksmethoden toegepast, waarbij verschillende fasen van de HCD-methode zijn doorlopen. De volgende methodes zijn ingezet: interviews, enquêtes, brainstormen, verbinden tussen onderwerpen, testen van het beroepsproduct en het verzamelen van feedback. Ook zijn er overige informatiebronnen die van invloed zijn geweest voor het ontwikkelen van het beroepsproduct. Literatuuronderzoek is een aanvullende factor geweest voor dit proces en biedt nieuwe en andere inzichten over meedoen in de buurt. Deze methoden richtten zich op het identificeren van bevorderende en belemmerende factoren, het begrijpen van de behoeften van de deelnemers, en het in kaart brengen van mogelijke obstakels bij de implementatie van de beroepsproducten. 
Uit de enquête blijkt dat deelnemers belemmeringen ervaren zoals angsten en verlegenheid om actief deel te nemen aan buurtactiviteiten. Aan de andere kant ervaart meer dan de helft van de deelnemers hun buurt als prettig, wat als bevorderende factor wordt genoemd. Het interview toont aanvullende factoren, zoals teleurstellingen, maar ook bevorderende factoren zoals gevoelens van veiligheid en betrokkenheid. De behoeften van deelnemers om hun sociale kring uit te breiden worden benadrukt, maar ze weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Concluderend is het antwoord op de hoofdvraag: Meedoen in de buurt kan worden bereikt door deelnemers bewust te maken van het belang van dit aspect. Door ervaringen te delen en hierover te discussiëren, wordt er doelgerichter gewerkt aan hulpvragen en doelen.
Het onderzoek resulteerde in de ontwikkeling van een interactief spel en een animatievideo, die tegemoetkomen aan de wensen van de eindgebruikers. Het interactieve spel faciliteert discussies over diverse thema 's, wat na enkele kleine aanpassingen aanzienlijke waarde zal toevoegen voor Buurtcirkel, aldus Buurtcirkelcoaches. Ondanks dat de animatievideo minder expliciet antwoord geeft op de hoofdvraag, wordt deze beschouwd als een waardevol product. De video richt zich op het belang van meedoen in de buurt en biedt een aanknopingspunt voor deelnemers die geen interesse hebben om actief deel te nemen in de buurt. Het is van belang om ervoor te zorgen dat beide producten niet vergeten worden na verloop van tijd en herhaaldelijk worden ingezet.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2024-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk