De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De opbrengsten van Expeditie Enschede

Een inventariserend evaluatieonderzoek naar drie verschillende kwesties binnen Expeditie Enschede

Open access

De opbrengsten van Expeditie Enschede

Een inventariserend evaluatieonderzoek naar drie verschillende kwesties binnen Expeditie Enschede

Open access

Samenvatting

 
Sinds een aantal jaren is er een transformatie gaande binnen het sociale domein. Nederland beweegt zich van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Sinds 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering  van de Jeugdwet, Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
In haar Wmo 2015 beleidsplan benoemt de gemeente Enschede de kern van de Wmo 2015 als het werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gezien wordt. 
Expeditie Enschede is een project van de wijkteams Enschede om een stap te zetten richting deze inclusieve samenleving. De Expeditie is ontwikkeld om te ontdekken hoe jongeren tussen de 16 en 26 jaar kunnen worden ondersteund om hun dromen, verlangens en wensen voor een goed leven in de buurt te realiseren (Wijkteams Enschede, 2016). Expeditie Enschede is in 2016 gestart en de wijkteams Enschede willen weten wat de Expeditie tot nu toe heeft opgeleverd. De hoofdvraag luidt: “Wat heeft Expeditie Enschede opgeleverd in drie verschillende kwesties binnen de gemeente Enschede?” Ook is in het onderzoek gekeken naar wat wel en niet goed werkte in het aanpakken van kwesties.
Om dit te onderzoeken is literatuur verkend en zijn er semigestructureerde interviews afgenomen bij elf deelnemers van Expeditie Enschede.
De resultaten geven aan dat Expeditie Enschede met name positieve veranderingen teweeg heeft gebracht in de individuele casuïstiek van de wijkteammedewerkers. Voorbeelden hiervan zijn dat wijkteammedewerkers vaker out-of-the-box werken en meer zijn gaan samenwerken met de inwoners. Ook is uit de resultaten naar voren gekomen wat wel en niet goed bleek te werken tijdens Expeditie Enschede. Uit deze constateringen zijn drie aanbevelingen naar voren gekomen die Expeditie Enschede mogelijk kunnen verbeteren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk