De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eenzaamheid bij De Leyhoeve

Een onderzoek naar de mate van eenzaamheid onder bewoners van De Leyhoeve

Open access

Eenzaamheid bij De Leyhoeve

Een onderzoek naar de mate van eenzaamheid onder bewoners van De Leyhoeve

Open access

Samenvatting

Woonlandschap De Leyhoeve is een locatie net buiten de binnenstad van Groningen voor ouderen vanaf 55 jaar. Mensen op oudere leeftijd hebben vaak andere woonwensen dan jongere mensen. De Leyhoeve biedt een plek voor senioren om zelfstandig te wonen maar ook een plek waar zorg en de nodige faciliteiten dichtbij zijn. Het komt steeds vaker ter sprake dat ouderen eenzaamheid ervaren. In 2019 heeft 33% van de mensen die 75 jaar of ouder zijn, aangegeven last te hebben van eenzaamheid. Na de Covid-19 periode is dit percentage zelfs gestegen naar boven de 50%. Verschillende factoren laten zien dat ook bij De Leyhoeve sprake was van een stijging van eenzaamheid. Om die reden was er vraag naar een onderzoek dat deze eenzaamheid in kaart zou kunnen brengen.
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag:’ Wat kan de Leyhoeve Groningen ondernemen om de eenzaamheid van de bewoners te verminderen?’. Om antwoord te kunnen geven op voorgenoemde vraag zijn er een vijftal deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zijn onderverdeeld in twee fases zoals beschreven in het model van het Human-Centered Design (HCD). In de eerste fase staat het in kaart brengen van het probleem centraal. Dit is gedaan middels een vragenlijstonderzoek en interviews. Op deze wijze is aan het licht gekomen wat de mate van eenzaamheid is onder bewoners van De Leyhoeve en wat haar behoeftes zijn. Bewoners van De Leyhoeve zijn minder vaak eenzaam dan andere inwoners van Groningen. Hoewel het aantal mensen die matig eenzaam zijn groter is, is de groep mensen die sterk tot zeer sterk eenzaam is in vergelijking met de rest van Groningen vele malen kleiner. Waar de bewoners van De Leyhoeve de meeste behoefte aan hebben is een stijging en het verbeteren van de sociale contacten. In de vorm van een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, zoals een buurtkamer, of nieuwe mogelijkheden voor activiteiten. Verder wordt aangegeven dat door het wegvallen van een naaste de vraag naar een goed sociaal netwerk groter wordt of een mogelijkheid om het verlies beter te kunnen verwerken.
In de tweede fase wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en binnen welk kader deze oplossingen moeten vallen. Dit is gedaan door literatuuronderzoek, een brainstormsessie en een tweede interview met de opdrachtgever. In het literatuuronderzoek is achterhaald wat een interventiemethode effectief maakt in het verminderen van eenzaamheid en welke bekende succesvolle interventiemethoden er zijn. Wat naar voren komt is dat er niet één succesvolle interventie is. Het is van belang om met de oudere in gesprek te gaan en het te hebben over waar behoefte aan is. Er zal erkend moeten worden dat er sprake is van eenzaamheid voordat er aan die eenzaamheid gewerkt kan worden. Verder laten ICT-gerelateerde interventiemethodes veel potentie zien om succesvol te zijn in de toekomst. De Ideeën die door de brainstormsessie naar voren zijn gekomen hebben gemeen dat zij als doel hebben om het sociale netwerk van bewoners te vergroten en te versterken. De opdrachtgever geeft aan dat een oplossingen in elk geval moet passen bij het concept van De Leyhoeve als organisatie en bij haar bewoners. Daarnaast is het van belang dat er bij een oplossing sprake is van een businesscase. Uitgaven moeten op één of andere manier terugverdiend worden. Door het organiseren van een nieuwe vorm van dagbesteding of andere evenementen zou De Leyhoeve haar inclusiviteit en sociale omgeving kunnen bevorderen.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2024-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk