De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Buurtteam Stevenfenne: een interventie om zicht te krijgen in de buurt

Een onderzoek naar sociale problematiek en de werking van het buurtteam.

Open access

Buurtteam Stevenfenne: een interventie om zicht te krijgen in de buurt

Een onderzoek naar sociale problematiek en de werking van het buurtteam.

Open access

Samenvatting

In dit onderzoek is er gekeken naar de sociale problematiek in de buurt Stevenfenne, te Enschede en de sociale interventie, ingezet door Gemeente Enschede, namelijk een buurtteam. Het werken met Wijkteams binnen Enschede, zorgde niet voor voldoende zicht op deze probleembuurt. Het opstellen van een buurtteam, met daarin een vast team van professionals, dient te zorgen voor een overzichtelijker beeld en daarmee meer ingang tot oplossingen.
 
Door middel van halfgestructureerde interviews is er aan professionele sleutelfiguren uit Stevenfenne onder andere gevraagd welke sociale problematiek zij zien en is er gevraagd wat ze daarover hebben te vertellen. In de conclusie is te lezen welke sociale problematieken er spelen volgens de sleutelfiguren en zijn er conclusies getrokken over de factoren en invloeden van sociale problematiek. Zo is gebleken dat sociale problematiek zich vaak op meerdere domeinen tegelijk afspeelt, ofwel multiproblem.
 
Daarnaast is er gekeken naar de werkwijze en de samenwerking van het buurtteam Stevenfenne. Het buurtteam is recentelijk opgericht en de onderzoekers hebben een algemeen beeld van deze werkwijze proberen te beschrijven en verschillen tussen de professionals in de werkwijze onder de aandacht proberen te brengen. Zo is er geconcludeerd dat er binnen het team discussie is rondom het thema ‘burgerinitiatief’. Met behulp van theorie is er geconcludeerd dat het buurtteam zowel interventies voor de buurt kan inzetten, als dat zij wachten op initiatieven van burgers. Met betrekking tot de samenwerking is er onder andere gebleken dat er aandacht te besteden valt aan het verschil in werken en cultuur tussen de wijkcoaches en welzijnswerkers in het buurtteam.
 
De onderzoekers hebben ervoor gekozen om de formele sleutelfiguren ook te vragen naar aanwezige krachten in de buurt Stevenfenne. Het benutten van krachten valt binnen de werkwijze van het buurtteam. De onderzoekers hebben verschillende krachten, aanwezig in de buurt, gevonden en hebben tijdens de interviews verschillende succesverhalen gehoord, die ook worden uitgelicht in dit onderzoek.
Ook hebben de onderzoekers geprobeerd een schets te maken van een informeel sleutelfiguur die het buurtteam kan betrekken voor de werkwijze. In de resultaten zijn verschillende wenselijke kwaliteiten te lezen die de formele sleutelfiguren benoemen. Echter hebben de onderzoekers geconcludeerd dat een dusdanige profielschets niet helpend is voor het betrekken van informele sleutelfiguren, oftewel buurtbewoners.
 
Aan het einde van de conclusie hebben de onderzoekers antwoord gegeven op de hoofdvraag. Zij geven aan welke sociale problematiek aanwezig is in de buurt Stevenfenne. En wat dit betekent voor het buurtteam.
 
In het laatste hoofdstuk is een discussie te lezen over het onderzoeksproces, door middel van een sterkte & zwakte analyse. Ook wordt er gediscussieerd over het onderzoeksonderwerp, met name de relatie tussen afstand en nabijheid wordt hierin besproken.
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk