De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toegang tot het recht!

Onderzoek over de toegang tot het recht in Twente

De toegang tot het recht!

Onderzoek over de toegang tot het recht in Twente

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek ligt in de veranderingen binnen de rechtsbijstand en het sociale domein. Enerzijds wordt er bezuinigd op de rechtshulp en de rechtsbijstand. Anderzijds vinden er veranderingen plaats binnen het sociale domein. Zelfredzaam staat hoog in het vaandel.
Om voldoende zelfredzaam te zijn binnen een samenleving die steeds meer uit wetten en regels lijkt te bestaan zijn organisaties die informatie, advies, ondersteuning en begeleiding bieden hard nodig.
 Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen wat verstaan wordt onder toegang tot het recht, en welke rechten voortvloeien uit de wet; welke vormen van rechtshulp er zijn binnen Twente, en wat de gemeenten bieden op dit gebied; welke mate van rechtshulp beschouwd wordt als ondergrens, en welke mate als wenselijk beschouwd wordt; en of de vormen van rechtshulp in Twente aansluiten op de rechten die voortvloeien uit de wet.
 Door de beantwoording van deze vragen wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de probleemstelling:
In welke mate wordt de toegang tot het recht in Twente gewaarborgd?
 De toegang tot het recht behelst informatie, begeleiding, overleg en onderhandelen en een neutrale en bindende interventie. (Montaigne Centrum, 2014, p. 32)
Binnen Twente zijn verschillende organisaties actief op het gebied van rechtshulp. De meeste organisaties beperken zich uitsluitend tot het geven van advies en informatie. Sommige organisaties gaan verder in hun hulp en bieden ook ondersteuning en begeleiding aan burgers.
Sinds begin 2015 zijn de sociale wijkteams in opkomst bij de gemeenten. Uit een onderzoek onder 234 deelnemende gemeenten blijkt dat ongeveer 87 procent van de gemeenten in 2016 een sociaal wijkteam heeft. (Movisie)
 Vele veranderingen vinden plaats binnen het sociale domein, de rechtsbijstand en de rechtshulp. Specialisten van de organisaties op gebied van rechtshulp geven aan dat de rechtshulp hoe het nu bestaat, met bijvoorbeeld het Juridisch Loket, als een ondergrens gezien moet worden. Het is echter wenselijk te noemen om in iedere gemeente een, vanuit de gemeente gesubsidieerde, rechtshulp te hebben. Dit zou in de vorm van een gratis inloopspreekuur voor juridisch advies en ondersteuning kunnen zijn.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2016-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk