De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwikkelen van een online brandbook

Open access

Het ontwikkelen van een online brandbook

Open access

Samenvatting

De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: “Hoe kan InStijl Media een platform creëren waarop alle elementenvan haar branding op een centrale plaats kunnen worden geplaatst, zodat de medewerkers binnen het bedrijf hiereenvoudig toegang tot kunnen krijgen en hier gebruik van kunnen maken, zodat er een consistente visuelecommunicatie wordt geuit?”.De eerste deelvraag is: “Welke elementen van de branding van InStijl Media moeten worden opgenomen in hetonline brandbook?”. Hiervoor is een vragenlijst ingevuld door de medewerkers van InStijl Media en er is deskresearchgedaan. Een brandbook bestaat uit de volgende categorieën: identiteit, huisstijl en communicatie. Uit devragenlijst kwam dat er naast de basiscategorieën van een brandbook ook templates en downloadbare assets erinvoor moesten komen.De tweede deelvraag is: “Hoe zijn gelijkwaardige online brandbooks ontworpen en welke elementen kunnenworden overgenomen in het eindproduct?”. Om deze vraag te beantwoorden is er een analyse gedaan vanverschillende soortgelijke platformen. Uit dit onderzoek blijkt dat er interactieve elementen gebruikt kunnen wordenom regels uit te leggen.De derde deelvraag luidt: “Wat zijn de mogelijkheden om het eindproduct te realiseren?”. Deze vraag is beantwoordmet behulp van een vergelijkend onderzoek. Er zijn drie opties gekozen hoe er een platform gebouwd kan wordenen deze zijn met elkaar afgewogen om tot de conclusie te komen om het brandbook zelf te bouwen en dus geenbestaande tools die hiervoor bedoeld zijn te gebruiken.De laatste deelvraag is: “Hoe kan het online brandbook worden gebouwd in de gekozen tool?”. Om deze deelvraagte beantwoorden is er gekeken naar wat InStijl Media zou willen gebruiken om het online brandbook te bouwen.Nadat er hier een keuze is gemaakt is er gekeken naar de meest efficiënte opties om van een prototype eenwerkend online brandbook te maken.Na dit onderzoek is er een keuze gemaakt om zelf een brandbook te realiseren met behulp van Figma en Webflow.Het eindproduct bevat alle categorieën die vast zijn gesteld waar dit brandbook aan moet voldoen. Er zijn in ditproject drie prototypes en één eindproduct gebouwd. Het eerste prototype was gemaakt om een navigatiesysteemte vinden dat het navigeren van het brandbook overzichtelijk maakt. Dit prototype is getest bij meerderedoelgroepen, deze testpersonen zijn niet bekend met InStijl Media en hebben een objectieve keuze gemaakt.Het tweede prototype is een volledig werkend brandbook prototype geworden. Hierin staat de meeste informatiedie in het eindproduct zou komen. Deze test is gedaan met het design en marketing team van InStijl Media. Er werdgetest op inhoud en design. Het laatste prototype is een high fidelity prototype wat net als het vorige prototypevolledig interactief is. Dit prototype is goedgekeurd door het designteam en vervolgens is dit prototype omgezet naarhet eindproduct in Webflow

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2023-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk