De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procesanalyse asbestsanering daken op bedrijventerreinen

Gouden kansen ontdekken en faciliteren door maatwerkplannen en adequate

Procesanalyse asbestsanering daken op bedrijventerreinen

Gouden kansen ontdekken en faciliteren door maatwerkplannen en adequate

Samenvatting

De provincie Overijssel hecht grote waarde aan een gezond en veilig leefmilieu. De provincie heeft onderkend dat meer inspanning nodig is voor het bereiken van de ambitie voor het thema gezond leefmilieu en heeft in het bijzonder besloten om de sanering van asbestdaken op bedrijventerreinen te faciliteren en waar mogelijk te versnellen.
Begin 2013 hebben zeven gemeenten (Hardenberg, Wierden, Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Enschede) aangegeven mee te willen doen aan een voorloperaanpak. De voorloperaanpak is gericht op het in kaart brengen van kansen voor  lokale “quick wins” in asbestsanering en de behoefte aan ondersteuning bij de betrokken gemeenten. De provincie Overijssel heeft in dit kader het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion opdracht gegeven tot het uitvoeren van een (beknopte) procesanalyse bij de voorlopergemeenten.
 
Het project had vijf doelstellingen.
 

Inzicht in – en overzicht van - de lokale situatie per gemeente verkrijgen m.b.t. actoren met (potentiële) invloed op de asbestsanering in een breder kader van terreinontwikkeling;

 

Kansenkaarten ontwikkelen per gemeente: overzicht van kansrijke combinaties van bedrijven met renovatieplannen met bereidheid van de pandeigenaar tot medewerking aan de asbestsanering;

 

Effectieve uitwisseling van ervaringen (‘leerfabriek’) tussen voorlopergemeenten vormgeven en faciliteren;

 

Behoefte aan ‘instrumenten’ voor ‘ontzorgingspakket’ per gemeente en gemeente-overstijgend in kaart brengen;

 

Resultaten en ervaringen uit het voorlopertraject goed vastleggen.

 
 
De procesanalyse is uitgevoerd in 2013 gebruikmakend van een decision support model voor het omgaan met complexe interactieve processen gebaseerd op jaren onderzoek en recente toepassing in de praktijk[1].
 
 


[1] Bugge, K.E. (2013), Complexiteit herstructurering Enschedese Binnenhaven: Naar inzicht, overzicht en beheersing, in opdracht van gemeente Enschede; Bugge, K.E. (2013), Restructuring Industrial Sites more Quickly: A Decision Support Model, proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen
 


Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie BBT
LectoraatDuurzame Leefomgeving
Datum2014-03-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk