De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zonkracht in lokale handen

toepasbare beoordelingscriteria voor het implementeren van lokaal eigendom bij grootschalige zonne-energieprojecten met gebouw- en niet-gebouwgebonden systemen in de gemeente Leeuwarden

Open access

Zonkracht in lokale handen

toepasbare beoordelingscriteria voor het implementeren van lokaal eigendom bij grootschalige zonne-energieprojecten met gebouw- en niet-gebouwgebonden systemen in de gemeente Leeuwarden

Open access

Samenvatting

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken, is een energietransitie noodzakelijk van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Hiervoor heeft het kabinet in juli 2019 het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd (RIVM, 2023). De gemeente Leeuwarden is voornemens de doelstelling omtrent lokaal eigendom uit dit akkoord over te nemen in het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan of omgevingsplan. Het huidige bestemmingsplan ‘Plan voor de Zon’ is verouderd, niet gemeentedekkend en sluit niet meer aan bij de huidige doelstellingen van het kabinet en het college van Leeuwarden. Niet alleen op de langere termijn, maar ook nu al betekent dit dat er geen uniform beleid is omtrent lokaal eigendom. Dit kan leiden tot onduidelijkheid en verkeerde beslissingen bij aanvragen van grootschalige zonne-energieprojecten in de gemeente Leeuwarden.Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de beoordelingscriteria die bij lokaal eigendom van grootschalige zonne-energieprojecten toepasbaar zijn. De gemeente Leeuwarden kan door dit inzicht een onderbouwde beslissing nemen over welke kaders gewenst zijn om vast te leggen in het beleid omtrent lokaal eigendom. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: "Welke beoordelingscriteria zijn toepasbaar voor het implementeren van lokaal eigendom bij grootschalige zonne-energieprojecten van meer dan 15 kWp met gebouw- en niet-gebouwgebonden systemen in de gemeente Leeuwarden?". Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er onderzoek uitgevoerd door middel van semi-gestructureerde interviews en literatuurstudie naar de wensen, ideeën en ervaringen met betrekking tot lokaal eigendom binnen de gemeente Leeuwarden, andere gemeenten, voorbeeldprojecten van lokaal eigendom en energiecoöperaties in de gemeente Leeuwarden.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Gemeente Leeuwarden
Datum2023-11-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk