De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De waarde van grondwater

maatschappelijke kosten-baten analyse voor de aanpak van verontreinigingen bij waterwingebied Laren

Open access

De waarde van grondwater

maatschappelijke kosten-baten analyse voor de aanpak van verontreinigingen bij waterwingebied Laren

Open access

Samenvatting

De visie van Nederland op de omgang met de ruimtelijke omgeving is aan het veranderen. Naar verwachting zal in 2018 de nieuwe omgevingswet in werking treden, waardoor er meer gestuurd wordt op het gebiedsgericht aanpakken van verontreinigingen. Bij een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen krijgen meer partijen inspraak. Daarnaast worden meer verschillende belangen meegenomen bij het zoeken naar een oplossing om verontreinigingen aan te pakken. Het aanpakken van een verontreiniging is belangrijk, omdat verontreinigingen een bedreiging vormen voor verschillende functies in de bodem, zoals warmte-koude opslag, ondergrondse bouwwerken en schaliegaswinning. Er zijn ook functies met groot maatschappelijk belang die bedreigd worden door verontreinigingen. In dit onderzoek is dat een waterwingebied. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van verontreinigingen in het grondwater. Voor verschillende partijen, zoals overheden en bedrijven, is het moeilijk om alle belangen inzichtelijk te krijgen en deze tegen elkaar af te wegen. Er is tot dit moment nog geen vergelijking gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden van aanpak bij een verontreiniging in een waterwingebied.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Vitens
TTE consultants
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk