De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Symbiose binnen de Groningse Ecologische Hoofdstructuur

een onderzoek naar functie- en financieringskoppelingen binnen de Groningse Ecologische Hoofdstructuur

Symbiose binnen de Groningse Ecologische Hoofdstructuur

een onderzoek naar functie- en financieringskoppelingen binnen de Groningse Ecologische Hoofdstructuur

Samenvatting

Binnen het natuurbeleidsplan 1990 is een onderzoek verricht naar de afname van biodiversiteit dat heeft geleid tot het opstellen van een Ecologische Hoofdstructuur (Hierna EHS). De EHS heeft als doel versnipperde leefgebieden met elkaar te verbinden waardoor weer één groot leefgebied ontstaat. In het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van 20 september 2011 staan afspraken die zijn gemaakt tussen staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna ELI) en de provincies. Hierin staat dat minder geld beschikbaar is om natuurgebieden aan te leggen en te onderhouden. Omdat het provinciaal bestuur heeft besloten de EHS inclusief ecologische verbindingszones te willen aanleggen zoals staat omschreven in het Groenmanifest Groningen, is het nodig om andere financieringsbronnen te vinden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Welke financieringsvormen kan de provincie Groningen benutten voor verwerving en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur van het Dwarsdiep tot en met Midden-Groningen door functies te combineren?” Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is een literatuurstudie uitgevoerd, een analyse uitgevoerd met behulp van Arcgis 10, zijn interviews gehouden met medewerkers van de provincie Groningen, Waterschappen, terrein beherende organisaties en Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Ook zijn er een aantal gebiedsbezoeken uitgevoerd om eventuele functies die niet uit voorgaande stappen zijn gebleken toch mee te kunnen nemen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnersProvincie Groningen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2013-08-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk