De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op en top jezelf zijn.

Onderzoek naar talentontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op en top jezelf zijn.

Onderzoek naar talentontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

School X wil meer vanuit talenten en kwaliteiten van het kind gaan werken. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe school X dit inclusief en krachtig kan doen en resulteert in de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze kan school X het ontwikkelen van talenten van kinderen inclusief en krachtig aanbieden tijdens de lessen? De verwachting is dat hierdoor de motivatie en betrokkenheid van de kinderen zal toenemen.

Vanuit zeven deelvragen is getracht een antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld voor het team om te inventariseren hoe groot het draagvlak is voor talentontwikkeling en de manier waarop dit vorm moet krijgen. Uit de vragenlijst is gebleken dat er veel versnippering is over de manier waarop talentontwikkeling een plek zou moeten krijgen in het aanbod. Er wordt nog veel in disciplines gedacht, terwijl men talent juist breder wil zien. De antwoorden geven
ook aan dat de respondenten vinden dat er weinig tijd voor is.

Voor diepgang over de visie van de school en voor meer praktijkervaring met talentontwikkeling, zijn interviews gehouden met de directeur en de leerkracht van groep X. Over de visie waren beide het eens, maar ook hier maakten de resultaten duidelijk dat talentontwikkeling gefaciliteerd moet worden in tijd, geld en ruimte.

Om de praktijk te toetsen zijn talenteninterviews gehouden met 12 kinderen uit groep X. Kinderen voelden zich speciaal en waren trots op de poster die hieruit voortkwam. De antwoorden die werden gegeven hadden vaak betrekking op disciplines, zoals: voetballen, tekenen en spelen. Het was vervolgens lastig om aan te geven waarom ze ergens goed in zijn. Het geeft wel inzichten in de kwaliteiten van het kind en past bij de visie waarin de school uitgaat van kwaliteiten en doen waar je goed in bent. Het is daarom in te zetten als onderdeel van talentontwikkeling. De lessen die zijn geobserveerd geven een hoge betrokkenheid weer, net als de ingezette werkvormen uit de Toolbox voor jong talent.

Doordat binnen het team nog geen consensus bestaat over de manier
waarop talentontwikkeling vorm moet krijgen, is de onderzoeksvraag nog niet relevant. De visie, het fundament van talentontwikkeling, zal eerst goed moeten staan wil men hierop verder bouwen.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2021-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk