De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie van de Zoutvergelijker : onderzoek en optimalisatie

Open access

Evaluatie van de Zoutvergelijker : onderzoek en optimalisatie

Open access

Samenvatting

Inleiding Maar liefst 85% van de Nederlandse bevolking eet teveel zout, waaronder ook de patiënten met (een verhoogd risico op) nierschade. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nierstichting. Om dit maatschappelijk probleem aan te pakken heeft de Nierstichting meerdere tools ontwikkeld die hierbij kunnen helpen, waaronder de Zoutvergelijker. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen over wat zorgprofessionals vinden van de Zoutvergelijker, bij het geven van zoutvoorlichting aan patiënten met (een verhoogd risico op) nierschade. Methode In dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, middels een vragenlijst en semigestructureerde interviews onder de zorgprofessionals (diëtisten, huisartsen en Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)). De vragenlijst is verspreid middels verschillende bedrijven, organisaties en persoonlijke benadering en is opgezet aan de hand van de te onderzoeken topics: gebruiksgemak, lay-out en volledigheid van informatie. Er zijn 83 zorgprofessionals geworven. De interviews zijn gehouden met 3 zorgprofessionals om zo meer diepgang te creëren in het onderzoek. Alle data is geanalyseerd in de programma’s: SPSS, Excel en MAXQDA. Resultaten Uit de resultaten is gebleken dat 42% van de zorgprofessionals bekend is met de Zoutvergelijker en 16% hem ook daadwerkelijk gebruikt. De zorgprofessionals zijn erg tevreden over het gebruiksgemak en de lay-out. Bij de volledigheid van informatie zijn optimalisatie mogelijkheden naar voren gekomen. Graag zouden de zorgprofessionals de productcategorieën dranken, graanproducten, overig beleg, zoet beleg en peulvruchten ter aanvulling willen zien. Ook werden er bij de bestaande productcategorieën meerdere producten genoemd ter aanvulling, waarvan veel zoutbewuste opties. Bij de productcategorie maaltijden kwam vooral naar voren dat de zorgprofessionals meer multiculturele keukens en meer aanvullende informatie willen zien. Tot slot was een opvallend resultaat dat veel zorgprofessionals graag producten bij elkaar op willen tellen in de Zoutvergelijker. Conclusie Er kan worden geconcludeerd dat de zorgprofessionals erg tevreden zijn over het gebruiksgemak en de lay-out van de Zoutvergelijker. Er zijn nog wel verbeterpunten op het gebied van volledigheid van informatie. Graag zouden de zorgprofessionals meer producten en categorieën willen zien, waaronder vooral uitbreiding van zoutbewuste opties en de multiculturele keukens

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk