De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloeden van samenwerken op het zelfbeeld

Open access

De invloeden van samenwerken op het zelfbeeld

Open access

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te kijken of een zeven weekse module samenwerken een verschil teweeg brengt in leerlingen hun zelfbeeld. Onder zelfbeeld wordt verstaan welke eigenschappen je denkt te hebben, en hoe je ze waardeert (Solomon et al., 2013). Aan dit onderzoek deden 64 leerlingen mee uit de eerste klas. De onderzoeksgroep heeft tussen de voor- en nameting zeven weken les gekregen over samenwerking. Hierbij werden sport en samenwerkingsopdrachten gecombineerd. Voor het meten van het zelfbeeld is de Rosenberg Self-Esteem test gebruikt. Er zijn twee meetmomenten geweest. Eén in de eerste week, en één in de zevende ofwel laatste week. Om de data te analyseren, is gebruik gemaakt van de Wilcoxon signed rank test. Om het verschil tussen jongens en meisjes te meten, is gebruikt gemaakt van de Mann-Whitney U test. De data was niet normaal verdeeld, waardoor er non-parametrisch is getest. Er is geen significant verschil gevonden in het zelfbeeld van de onderzoeksgroep tussen week één (SD=,5047, M= 3,278) en week zeven (SD= ,5312, M= 3,270) (p-waarde= ,864). Ook is er geen significant verschil gevonden tussen de jongens en meisjes in zowel week één (t=,761) als in week zeven (t=,421). Tot slot is er geen significant verschil gevonden tussen de individuele vragen. Uit de resultaten blijkt dat de nulhypothese niet verworpen kan worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk