De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beter leren doceren door zelfregulerend leren

Open access

Beter leren doceren door zelfregulerend leren

Open access

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te kijken of er een correlatie bestaat tussen de mate van zelfregulatie en de vakdidactische bekwaamheid van docenten bewegingsonderwijs. Bovendien werd onderzocht of er een samenhang was tussen de mate van zelfregulatie en de vakdidactische bekwaamheid binnen verschillende soorten onderwijs. Door de tekorten aan leraren en de hoge werkdruk gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit. De werkzame docenten moeten de kwaliteit van het onderwijs zien te waarborgen en zichzelf blijven ontwikkelen. Deze ontwikkeling ontstaat in een proces waar individuen het initiatief nemen om hun leerbehoeften te diagnosticeren en te verbeteren, ook wel zelfregulerend leren. Zelfregulatie heeft de structuur van een cyclus, bestaande uit drie fases die elkaar opvolgen. De onderzoeksvraag werd onderzocht met behulp van een vragenlijst, bestaande uit de ‘Zelf-regulatie in leersituaties – self-report vragenlijst (SRS-SRL)’ (46 vragen) en een zelfontworpen vragenlijst over vakdidactische bekwaamheid, gebaseerd op de vakdidactische bekwaamheidseisen uit het Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding (21 vragen). Het onderzoek werd gedaan bij een groep van 85 docenten bewegingsonderwijs, bestaande uit 41 mannen (48,2%) en 44 vrouwen (51,8%) met een gemiddelde leeftijd van 35,58 (SD=9,49) jaar en 11,61 (SD=9,00) jaar lesgeefervaring. Uit de test bleek dat er een significante correlatie is tussen de mate van zelfregulatie en de vakdidactische bekwaamheid bij docenten bewegingsonderwijs, rs=,60, p < 0,001. Er werd geconcludeerd dat er een significante correlatie is tussen de mate van zelfregulatie en de (zelf gerapporteerde) vakdidactische bekwaamheid bij docenten bewegingsonderwijs. De groep docenten bewegingsonderwijs werkzaam in het primair onderwijs (N=34), bestond uit 11 mannen (32,4%) en 23 (67,6%) vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 31,79 (SD=7,25) jaar en 7,06 (SD=5,58) jaar lesgeefervaring. De correlatie was rs = ,70, p < 0,001. De groep docenten bewegingsonderwijs werkzaam in het voortgezet onderwijs (N=41), bestond uit 21 mannen (52,5%) en 19 (47,5%) vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 37,43 (SD=8,89) jaar en 13,72 (SD=8,86) jaar lesgeefervaring. De correlatie was rs = ,36, p < 0,05. De groep docenten bewegingsonderwijs werkzaam in het voortgezet onderwijs (N=41), bestond uit 7 mannen (77,8%) en 2 (22,2%) vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 44,22 (SD=12,16) jaar en 21,00 (SD=10,57) jaar lesgeefervaring. De correlatie was rs = ,75, p < 0,05. Om de vakdidactische bekwaamheid binnen het werkveld te kunnen vergroten, werd aangeraden de mate van zelfregulatie te vergroten. Aangeraden wordt om deze ontwikkeling tijdens de opleiding, de Academie voor Lichamelijke opvoeding, te starten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk