De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effect van interventies, waaronder assessments, op motivatie bij traineeverpleegkundigen in Ziekenhuisgroep Twente

Open access

Effect van interventies, waaronder assessments, op motivatie bij traineeverpleegkundigen in Ziekenhuisgroep Twente

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek naar de motivatie in het scholingstraject van traineeverpleegkundigen heeft plaatsgevonden in Ziekenhuisgroep Twente. Het onderzoek richtte zich op het evalueren van interventies, waaronder assessments, om de motivatie te verbeteren. Het bevatte een kwantitatief deel, waarbij motivatie op drie momenten is gemeten aan de hand van een motivatiemeting volgens De Brabander en Martens (2014). Daarnaast een kwalitatief deel waarin interviews zijn afgenomen om te kunnen beantwoorden of interventies, waaronder assessments, bijgedragen hebben aan de motivatie. De uitvoering van het onderzoek, het verzamelen van de data en het schrijven van het theoretisch kader heeft plaatsgevonden van juli 2020 tot en met januari 2021. Er is geen effect gevonden dat interventies, waaronder assessments, invloed hebben gehad op de motivatie van de traineeverpleegkundigen. Bij de interviews kwamen interventies naar voren die volgens de traineeverpleegkundigen een positieve invloed hadden op de motivatie. Self-assessment, follow-up gesprekken, 360 graden feedback en intervisie hebben positief bijgedragen. Vervolgonderzoek in de praktijk en een professionaliseringslag voor de begeleiders in de praktijk wordt aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
ZGT academie
Datum2023-09-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk