De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welzijnsprotocol Runderen op zorgboerderijen

Open access

Welzijnsprotocol Runderen op zorgboerderijen

Open access

Samenvatting

Tijdens het volgen van de minor Dieren in Therapie en Coaching heeft de auteur ondervonden dat het welzijn van dieren op een zorgboerderij vaak ondermaats is, specifiek het welzijn van de nietbedrijfsmatig gehouden runderen. Er is voornamelijk personeel in dienst vanuit de zorgsector, waarbij kennis over dieren en diens verzorging minder prominent aanwezig is. Het onderzoek heeft als doel richtlijnen op te stellen omtrent het welzijn van runderen op zorgboerderijen, middels een welzijnsprotocol, om het welzijn van de niet-bedrijfsmatig gehouden runderen te kunnen verbeteren. Het welzijnsprotocol is opgesteld aan de hand van het Five Domains Model. Dit model bevat vierdomeinen, namelijk Voeding, Omgeving, Gezondheid en Gedragsinteracties. Tezamen vormen deze domeinen het vijfde domein, namelijk Mentale staat. De vier domeinen zijn opgedeeld in verschillende welzijnscriteria waaraan parameters zijn gekoppeld. De parameters zijn, middels een kwalitatief literatuuronderzoek, uitgewerkt tot meetbare scores, genaamd maatstaven. Het voorzien in de behoefte van een dier, zorgt voor een positief welzijn. Het domein Voeding bevat fundamentele behoeften van dieren, zoals het consumeren van voeding en vocht. Het domein Omgeving bevat fundamentele behoeften zoals beschutting tegen weersomstandigheden. Het domein Gezondheid omvat het vrij zijn van beperkingen in de gezondheid, zoals verwondingen of ziekten. Het domein Gedragsinteracties omvat positieve interacties met de omgeving, met soortgenoten en met mensen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-04-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk