De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Almere meet water

het ontwikkelen van een tool voor het actueel, betrouwbaar, toegankelijk en duidelijk delen van meetresultaten

Open access

Almere meet water

het ontwikkelen van een tool voor het actueel, betrouwbaar, toegankelijk en duidelijk delen van meetresultaten

Open access

Samenvatting

De wereld draait op water. Voldoende, schoon water is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid, de industrie, de landbouw en de energieproductie. Door klimaatverandering is onze verhouding tot water wereldwijd aan het veranderen (ipcc, z.d). Het verkrijgen van schoon en veilig water wordt dan ook een steeds grotere uitdaging. Volgens het WRI (World Resources Institute) is water zelfs een van de meest bepalende circulaire uitdagingen van de 21e eeuw (WRI, z.d). Het thema water zal in de toekomst nog velen vraagstukken met zich meebrengen. Desondanks zijn veel mensen niet bewust van de belangrijke rol van water. Om hier verandering in te brengen is vanuit het Waterplan Almere het citizen science (burgerwetenschap) project ‘Almere meet water’ (AMW) opgericht. Almere Meet Water is een samenwerking van de gemeente, het waterschap en diverse kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Dit afstudeeronderzoek gaat over het ontwikkelen van een tool voor het actueel, betrouwbaar, toegankelijk en duidelijk delen van meetresultaten met zowel de opdrachtgever, de deelnemers en de inwoners van Almere. Dit onderzoek zal beginnen in hoofdstuk 1, waarin het belang van water en de achtergrond van het project Almere meet water wordt onderzocht. In hoofdstuk 2 is er onderzoek gedaan naar de belangen en de invloed van de stakeholders. Daarnaast wordt er ingegaan op de twee belangrijke doelgroepen van het project. In hoofdstuk 3 wordt de toekomst en doelstellingen onderzocht door middel van het afleggen van interviews en het organiseren van een bijeenkomst. In hoofdstuk 4 zal een conclusie getrokken worden gebaseerd op de resultaten van de onderzoeken in de voorgaande hoofdstukken. Uit deze conclusie vormt zich een duidelijke probleemstelling die in dit hoofdstuk ook nog duidelijk geformuleerd wordt. Vervolgens zal in hoofdstuk 5 de mogelijke kansen voor het producet onderzocht worden. In dit hoofdstuk zullen meerdere oplossingen met elkaar vergeleken worden om erachter te komen welke oplossingen het beste past bij het doel. In hoofdstuk 6 worden de gekozen oplossingen uitgewerkt tot schetsen. Hierna wordt één oplossing gekozen om verder uit te werken tot prototype. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het testen van het protoype besproken en aan de hand hiervan wordt het product verder uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingGeo Media & Design
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2023-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk