De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergelijking gecombineerde leefstijl interventies

hoe geschikt zijn de huidige GLI's voor mensen met een lage SES? : een onderzoek naar de behoeftes van mensen met een lage SES en hoe representatief deze zijn in gecombineerde leefstijlinterventies

Vergelijking gecombineerde leefstijl interventies

hoe geschikt zijn de huidige GLI's voor mensen met een lage SES? : een onderzoek naar de behoeftes van mensen met een lage SES en hoe representatief deze zijn in gecombineerde leefstijlinterventies

Samenvatting

Mensen met een lage SES ervaren vaker gezondheidsproblemen. Een deel van de gezondheidskloof kan gerelateerd worden aan het verschil in leefstijl tussen mensen met een hoge SES en -lage SES. Een GLI kan helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. Op dit moment zijn er zes GLI’s die vanuit de basisverzekering worden vergoed. CooL, SLIMMER, Samen Sportief in Beweging, BeweegKuur, X-Fittt en Keer Diabetes2 Om. Omdat de uitval van mensen met een lage SES hoger ligt bij de GLI’s dan gemiddeld wordt er in dit onderzoek gekeken naar de geschiktheid van de GLI’s voor mensen met een lage SES. De zes GLI’s zijn eerst algemeen met elkaar vergeleken en vervolgens vergeleken aan de hand van een Multi Criteria Decision Analysis (MCDA). Binnen de MCDA worden zes stappen gebruikt om tot de resultaten te komen. De MCDA bevat zes criteria die belangrijk zijn voor leefstijlverandering bij mensen met een lage SES. De weging van de MCDA is aan de hand van een enquête, die ingevuld wordt door uitvoerders van de GLI’s, bepaald. De scores die GLI’s krijgen per criteria worden gecombineerd met de weging om te bepalen welke GLI het meest- en het minst aansluit op mensen met een lage SES. Bij het scoren van de GLI’s over de criteria kwamen de BeweegKuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging gelijkwaardig naar voren. Uit de enquête kwam naar voren dat “Inzetten op motivatie” als belangrijkst gewogen criterium. En “invloed van de doelgroep tijdens de ontwikkeling van de GLI” als minst belangrijk gewogen criterium. Uit de MCDA bleek dat de BeweegKuur het best aansluit op mensen met een lage SES. Gevolgd door SLIMMER en Samen Sportief in Beweging. X-Fittt lijkt het minst goed aan te sluiten op mensen met een lage SES. In conclusie kan gesteld worden dat de BeweegKuur, Samen Sportief in Beweging en SLIMMER het meest geschikt zijn voor mensen met een lage SES. Keer Diabetes2 Om en X-Fittt zijn het minst geschikt voor mensen met een lage SES. Het advies is dan ook dat verwijzers mensen met een lage SES doorverwijzen naar de BeweegKuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging. Zij kunnen dan verwijzen naar een van deze drie GLI’s die in de buurt wordt uitgevoerd.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2023-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk