De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voer aanschuiven

invloed op het gedrag van geiten door automatisch voer aanschuiven

Open access

Voer aanschuiven

invloed op het gedrag van geiten door automatisch voer aanschuiven

Open access

Samenvatting

De melkgeitensector heeft de laatste jaren een gestage ontwikkeling doorgemaakt van arbeidsintensief naar een steeds meer geautomatiseerde sector. Een van de mogelijkheden in melkgeitenhouderij om te automatiseren is het voeren en het aanschuiven van het ruwvoer. Deze automatiseringen in de sector is een vrij nieuwe ontwikkeling, waarover nog weinig is bekend en wetenschappelijk is onderzocht. Een van de recente ontwikkelingen is het aanschuiven van ruwvoer met daarnaast ook brok te verstrekken met dezelfde machine. Onderzoek op wetenschappelijke basis is nog maar zeer gering om dit gebied in de melkgeitenhouderij. Zo is er ook nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van een voeraanschuifrobot, welke tegelijkertijd brok kan verstrekken, op het gedrag van geiten. Dit is dan ook wat er is onderzocht en wat beschreven is in dit rapport. De hoofdvraag luid dan ook: Wat is het effect van de robot op het vreetgedrag van de niet-dragende geiten met robot in vergelijking zonder een robot? Voorafgaand aan het onderzoek, op basis van de al aanwezige kennis, wordt er verwacht dat de robot op een aantal punten een effect zal hebben. Het eerste effect dat verwacht wordt, is dat een geit met een voeraanschuifrobot meer tijd zal besteden aan het vreten, daarnaast zal een geit zonder een aanschuifrobot meer op een dag liggen. Voor de beantwoording van deze vraag is er een kwantitatief onderzoek op gezet, waarbij het gedrag van de geiten gedurende twee dagen wordt gemonitord. Er is bijgehouden hoeveel geiten met de verschillende activiteiten bezig zijn op verschillende momenten van de dag. Door de verschillen tussen 2 groepen te analyseren en doormiddel van SPSS te toetsen, kunnen er conclusies getrokken worden over de uitkomsten van de proef. Wat allereerst opvalt aan de resultaten, is dat de verschillen tussen de twee groepen significant is op alle verschillende punten. Het gedrag van de geiten, tussen de twee groepen, verschilt over twee dagen dus ook. Wat in dit onderzoek naar voren is gekomen is dat geiten die met de robot gevoerd worden (gem. =12.75; SD = 8.78), minder in het hok staan dan de geiten die op een conventionele manier gevoerd worden (gem. = 18,33; SD = 10,897). Daarnaast kwam in dit onderzoek ook naar voren dat de geiten welke gevoerd worden met de robot meer liggen (gem. = 44.03; SD = 14.95) in vergelijking met de andere groep (gem. = 33.96; SD = 12.78). Daarnaast is er ook een verschil aangetoond in de tijd die een geit aan het voerhek staat tussen de twee groepen. Met de robot staan er gemiddeld 12,44 geiten aan het voerhek (SD = 10.776), zonder deze robot staan er 16.85 geiten aan het voerhek (SD = 9.853). Verder is er in dit onderzoek ook nog onderzoek gedaan naar meer specifieke momenten van de dag, ook hier kwamen significante verschillen naar boven tussen de twee groepen. De conclusie is daarom: een voeraanschuifrobot heeft invloed op het gedrag van de geit. Een robot zorgt ervoor dat er meer rust in de stal is doordat de geiten na het aanschuiven van het voer sneller gaan liggen. Daarnaast blijven er ook meer geiten liggen direct na het voeren van het ruwvoer. Vooraf aan het onderzoek werd verwacht dat de geit uit de koppel met een aanschuifrobot meer tijd besteed aan het vreten, echter in dit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Voor een vervolgonderzoek is het daarom interessant om de verschillen in de voeropname tussen deze groepen te meten, hierover is nu nog niets bekend. Daarnaast werd vooraf verwacht dat een geit meer op een dag zou liggen wanneer er niet gevoerd wordt met de robot. Ook dit is niet bevestigd in het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2021-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk