De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effecten van automatisch voeren op de productie

een onderzoek naar de effecten van frequenter voeren door middel van een automatisch voersysteem op de productiegetallen en daarmee op de economische resultaten

Open access

De effecten van automatisch voeren op de productie

een onderzoek naar de effecten van frequenter voeren door middel van een automatisch voersysteem op de productiegetallen en daarmee op de economische resultaten

Open access

Samenvatting

Melkveehouders in Nederland kunnen voor het voeren van hun veestapel kiezen voor verschillenden voerstrategieën, voersystemen of voermethodes. De in Nederland meest voorkomende voersystemen zijn compact voeren, TMR (Total Mixed Ration) voeren en automatisch voeren. Bij automatisch voeren worden koeien vaak meerdere malen per etmaal gevoerd, deze extra voerverstrekkingen stimuleert de koe om meerdere keren per dag kleine, verse porties voer op te nemen. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat het vaker voeren van melkkoeien op één dag een positief effect kan hebben op de melkproductie en het welzijn van de koe. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te creëren in de effecten van frequenter voeren op de productiecijfers (melkproductie, eiwitgehalte, vetgehalte), van melkveebedrijven die hun koeien automatisch voeren op de lange termijn. Daarnaast is het doel van dit onderzoek om te beoordelen welke invloed deze effecten hebben op de economische cijfers van deze bedrijven. Bij 13 melkveebedrijven in Nederland die tussen oktober 2015 en maart 2019 zijn gestart met een automatisch voersysteem, zijn de MPR (melkproductie registratie) gegevens verzameld. Deze gegevens komen voort uit een periodieke monstername die wordt uitgevoerd door CRV, en bevatten bedrijfskengetallen als melkproductie(kg/d), eiwitgehalte, vetgehalte en Netto-opbrengst. Deze gegevens zijn in chronologische volgorde op een tijdlijn geplaatst over een totale periode van 36 maanden, 18 maanden voor de start van het voersysteem tot en met 18 maanden na de start van het systeem. Uit de analyse komt naar voren dat, hoewel er geen significante verschillen konden worden aangetoond, kengetallen als melkproductie en netto-opbrengst een stijgende trend laten zien na de start van het automatische voersysteem. Het vet- eiwit gehalte in de melk bleef gelijk gedurende de onderzoeksperiode. Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn om aan te tonen dat deze toenames significant zijn, en er niet voldoende gegevens verzameld zijn over de voerkwaliteit, rantsoensamenstelling, droge stof opname en andere invloedrijke factoren als ras en weersomstandigheden, kon er niet worden aangetoond wat het effect van frequenter voeren is geweest op de onderzochte veestapels. Om in de toekomst tot een gedegen onderzoek te komen zal Lely het vervolgonderzoek moeten uitbreiden met deze gegevens, daarnaast zou Lely de duur van de onderzoeksperiode kunnen verlengen. Op deze manier wordt er nog meer duidelijk over de effecten van frequenter voeren op de productiecijfers van melkkoeien op de lange termijn.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Lely International
Datum2021-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk