De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Legpluimveehouderij in 2030

een toekomstscenario voor de legpluimveehouderij in 2030 aan de hand van mogelijke invloeden van het klimaatakkoord van Parijs

Legpluimveehouderij in 2030

een toekomstscenario voor de legpluimveehouderij in 2030 aan de hand van mogelijke invloeden van het klimaatakkoord van Parijs

Samenvatting

Boerderij schrijft op 12 september 2017 dat de veehouderij in 2030 met 40% moet zijn gekrompen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De legpluimveehouderij moet hier aan meewerken door 18% (6,5 miljoen leghennen) te krimpen. Middels de vraag “Welke mogelijke gevolgen heeft het klimaatakkoord van Parijs voor de toekomst van de legpluimveehouderij in 2030?” zullen er handreikingen worden gegeven voor de pluimveehouder richting de toekomst. Om tot de juiste resultaten te komen, is gebruik gemaakt van een literatuurstudie. Het klimaatakkoord van Parijs is geanalyseerd, de invloeden van de legpluimveehouderij zijn bepaald en er zijn verschillende bekende toekomstscenario’s bestudeerd. De knowledge gap die is ontstaan omtrent de economische impact, is ingevuld met een interview met Petro Boon, directeur inkoop bij Gebr. Van Beek. In het klimaatakkoord van Parijs worden er geen meetregelingen genoemd, maar enkel doelstellingen. Hoofddoelstelling hierbij is het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2°C. Ook is afgesproken dat het beleid van de deelnemende landen elke 5 jaar zal worden geanalyseerd en beoordeeld. De uitstoot van de categorie ‘Overig’ binnen de landbouw ten opzichte van het totaal is 0,7%, legpluimvee is hier dus een van de onderdelen van. Tevens blijkt dat de CO2 footprint van een ei erg gunstig is met 4,3 kilogram CO2 equivalenten. In de toekomstscenario’s en beleidsplannen van de overheid wordt er niet of weinig over de legpluimveehouderij gepraat. Boon ziet relatief weinig risico’s vanuit het klimaatakkoord, hij ziet grotere risico’s ontstaan uit de discussies rondom fijnstof, ammoniak en het gebrek aan bedrijfsopvolging. De sector zou zelfs positieve invloeden merken, doordat er bijvoorbeeld subsidies vrijkomen. Anderzijds kan een veranderde invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid vanuit de Europese Unie uitkomst bieden voor pluimveehouders met land, omdat er een meer integrale benadering wordt voorgesteld. Op basis van deze resultaten lijkt het er dus op dat de legpluimveehouderij weinig invloed zal gaan hebben van het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Het collapse scenario van het LEI laat zien wat er mogelijk kan gebeuren als er niks gebeurt met het klimaat. Hierbij stort de maatschappij in en zullen boerderijen weer gemengde bedrijven worden. De bevindingen kunnen geen compleet toekomstbeeld schetsen, doordat er meerdere factoren zijn die een grote invloed kunnen spelen. Wel biedt het de pluimveehouder een verduidelijking op de positie binnen de klimaatdiscussie. Belangrijke factoren die een rol kunnen spelen op de toekomst zijn fijnstof, ammoniak, het gebrek aan bedrijfsopvolging en dierenactivisme. Uitgebreider onderzoek is wenselijk op deze factoren om een volledig en compleet toekomstscenario te schrijven. Advies voor de legpluimveehouderij is dan ook om de sector te promoten middels partijen als de mmmEggies. Ook is het opzetten van een samenwerkingsverband tussen de verschillende ketenpartners belangrijk, om bijvoorbeeld de handel van energie op te zetten. Dit zodat het energieverbruik van de sector direct kan worden gekoppeld aan de eigen opgewekte energie. Meebewegen zal het kernwoord zijn voor de toekomst, flexibiliteit zal namelijk helpen de onzekere toekomst in te gaan.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2020-08-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk