De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verwaarden C-vastlegging bodem

Open access

Verwaarden C-vastlegging bodem

Open access

Samenvatting

Onderzoek naar het beeld van melkveehouders over het stimuleren van koolstofvastlegging in de bodem door middel van verschillende stimulansen (prikkels). Europa heeft zichzelf doelstellingen opgelegd voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. De doelstelling voor Nederland is om in 2030 49% aan broeikasgassen gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990. De landbouwsector moet 3,5 megaton reduceren. Hiervoor is een taakstelling opgesteld. Een van de doelstellingen in deze taakstelling is 1,5 megaton reductie door middel van een andere inrichting in het landgebruik. Van de 1,5 megaton reductie door middel van een andere inrichting in het landgebruik kan er 0,5 megaton vastgelegd worden in de landbouwbodem. Hiervoor moeten er maatregelen genomen worden door de agrariërs. Om deze maatregelen door de agrariërs uit te laten voeren moeten zij op een of andere manier gestimuleerd worden. Onder melkveehouders op zandgrond is een enquête afgenomen om te achterhalen welke stimulans (rentekorting bij de bank, korting pacht, GLB-toeslagen, verhandelbare C-credits, ketelafspraken, extra beleidsruimte) hen het meest aanspreekt.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2020-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk