De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Professionele identiteit in een veranderend zorglandschap

een sequentieel mixed method onderzoek

Professionele identiteit in een veranderend zorglandschap

een sequentieel mixed method onderzoek

Samenvatting

Om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken, zal er differentiatie van het vak van verpleegkundige plaatsvinden. Er wordt onderscheid gemaakt in de functies van verpleegkundige (MBO- of inservice-opgeleid) en regieverpleegkundige (HBO-opgeleid). Door deze verandering, komt het referentiekader van verpleegkundigen onder druk te staan waardoor de professionele identiteit gaat ontwikkelen. Dit sequentieel mixed-method onderzoek, door middel van een vragenlijstonderzoek en aanvullende narratieve interviews, geeft inzicht in de ontwikkeling van deze professionele identiteit tijdens de functiedifferentiatie MBO HBO, waarbij specifiek aandacht is voor leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus. Tijdens de functiedifferentiatie ervaren veel verpleegkundigen in de eerste periode onrust, twijfel en weerstand, waardoor hun ontwikkeling terugvalt. Wanneer zij vertrouwen hebben in de functiedifferentiatie, lijkt hun identiteit zich weer te kunnen ontwikkelen. Bij MBO-verpleegkundigen verloopt deze ontwikkeling het meest moeizaam tijdens de functiedifferentiatie. Voor de (jonge) HBO-verpleegkundigen lijkt dit proces makkelijker te verlopen. De inservice-verpleegkundigen, vaak een oudere groep, hebben een stevige professionele identiteit, echter laten zij ook weinig ontwikkeling zien, waarbij het gevaar bestaat dat zij moeizaam meebewegen in de functiedifferentiatie. Duidelijkheid in invulling van de verschillende verpleegkundige functies, waardering onderling én vanuit de leiding en het kennen en benutten van elkaars kwaliteiten, kunnen de ontwikkeling van de professionele identiteit ondersteunen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerRadboud UMC
Datum2018-08-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk