Zoekresultaten

 1. Duurzaamheids keurmerken : gericht op gebiedsontwikkeling

  Auteurs:
  Stroet, M. te (student); Bekhuis, R. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • landschapsarchitectuur
  • gebiedsontwikkeling
  • duurzaamheid (sustainability)
  • duurzaamheidscriteria
  • certificering
  • landscape architecture
  • area development
  • sustainability
  • sustainability criteria
  • certification
 2. Rivierzones bij kleine nederzettingen : onderzoek naar de relatie tussen nederzetting en rivier

  Auteurs:
  Eiting, J. (student); Lempsink, S. (student); Nillessen, J. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschapsarchitectuur
  • ijssel
  • stedelijke planning
  • historische geografie
  • dijken
  • overijssel
  • regional planning
  • landscape architecture
  • river ijssel
  • urban planning
  • historical geography
  • dykes
  • overijssel
 3. Op de grens van land en water : onderzoek naar de beleving van woonvormen met water in Nederland

  Auteurs:
  Edinga, M. (student); Fraza, M. (student); Korteweg, E. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • belevingswaarde
  • huisvesting
  • water
  • landschapsarchitectuur
  • regionale planning
  • landgebruik
  • omgevingspsychologie
  • experiential value
  • housing
  • water
  • landscape architecture
  • regional planning
  • land use
  • environmental psychology
 4. Hoe kan een lineaire recreatieve verbinding in een stedelijke stedelijke context parkkwaliteiten krijgen?

  Auteurs:
  Feenstra, B. (student); Marsman, M. (student); Burg, E. van der (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • woonwijken
  • openbaar groen
  • ontwerpend onderzoek
  • landschapsarchitectuur
  • recreatie
  • stedelijke samenleving
  • utrecht
  • residential areas
  • public green areas
  • research by design
  • landscape architecture
  • recreation
  • urban society
  • utrecht
 5. Inpassing van stedelijke uitloopfuncties in overgangszones : een onderzoek naar de inpassingsprincipes voor stedelijke uitloopfuncties in overgangszones van stad naar veenweidegebied of droogmakerij, waarbij het landschap beleefbaar blijft

  Auteurs:
  Rijpert, J. (student); Tijs, M. (student); Scharff, J. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • landgebruiksplanning
  • landinrichting
  • ruimtelijke ordening
  • landschapsarchitectuur
  • stadsrandgebieden
  • groene hart
  • veenweiden
  • zuid-holland
  • land use planning
  • land development
  • physical planning
  • landscape architecture
  • urban hinterland
  • groene hart
  • peat grasslands
  • zuid-holland
 6. De ruimtelijke en functionele verankering van hoogstedelijke parken in Amsterdam ontwerpend onderzoek

  Auteurs:
  Bonth, M. de (student); Wittenboer, S. van den (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • stadsparken
  • openbaar groen
  • landschapsarchitectuur
  • open ruimten
  • stadsomgeving
  • inventarisaties
  • amsterdam
  • urban parks
  • public green areas
  • landscape architecture
  • open spaces
  • urban environment
  • inventories
  • amsterdam
 7. De IJsseldijk : IJsselmuiden verbonden met de IJssel

  Auteurs:
  Lempsink, S. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • hoogwaterbeheersing
  • woningbouw
  • landschapsarchitectuur
  • dijken
  • overijssel
  • flood control
  • house building
  • landscape architecture
  • dykes
  • overijssel
 8. Postindustriƫle complexen : onderzoek naar de ontwerpprincipes bij de herinrichting

  Auteurs:
  Monshouwer, B. (student); Vliet, S. van der (student); Wijnia, H. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • ruimtelijke ordening
  • industrieterreinen
  • landgebruik
  • meervoudig gebruik
  • landschapsarchitectuur
  • physical planning
  • industrial sites
  • land use
  • multiple use
  • landscape architecture
 9. Ontwerpen met de natuur

  Auteurs:
  Casteleijn, T. (student); Dijk, H. van (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • landschapsarchitectuur
  • natuurontwikkeling
  • graszoden
  • geotextiel
  • helofytenfilters
  • bestrating
  • heggen
  • stedelijke gebieden
  • landscape architecture
  • nature development
  • sods
  • geotextiles
  • artificial wetlands
  • pavements
  • hedges
  • urban areas
 10. (On)opvallend afval : onderzoek naar herinrichtingsprincipes van voormalige stortplaatsen in het Nederlandse landschap

  Auteurs:
  Meiden, M. van der (student); Welink, J. (student); Ram, J. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschapsarchitectuur
  • landschap
  • polders
  • stortterreinen
  • zuid-holland
  • regional planning
  • landscape architecture
  • landscape
  • polders
  • landfills
  • zuid-holland
RSS

Filter

Organisatie

Soort object

Datum

Rol

Auteur

Taal