Open Access

Open Access is het vrij toegankelijk beschikbaar stellen van resultaten van onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat met publieke middelen wordt gefinancierd. Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek. Het is de basis voor kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling (onderzoek) en kennisvalorisatie (samenleving). Centraal staat daarbij dat resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek ook publiekelijk toegankelijk dienen te zijn. Open Access (OA) is een beweging die wereldwijd steeds meer aanhang krijgt, ook SURF is een krachtige pleitbezorger.

Open Access in de HBO Kennisbank

De publicaties waarvan (op basis van metadata-gegevens) met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze vrij toegankelijk zijn, worden in de HBO Kennisbank voorzien van het Open Access logo. De lijst van alle beschikbare Open Access publicaties is groeiende, klik hier voor het overzicht.

Voor meer informatie over Open Access, klik hier.